Home

Registrera närvaro svenska lag

Företag som skall registrera sin närvaro skall anmäla en rättslig företrädare med vilket arbetsmarknadens parter, myndigheter och näringslivsaktörer kan ingå avtal, och det skall finnas effektiva sanktionsmedel såsom viten mot utländska företag som inte anmäler sin närvaro i landet Närvaroregistrering och ansökan om LOK-stöd, 2019-04-05. 24 (39) När du är färdig, klicka på Närvaroregistrera uppe till höger eller nere till höger. När registreringen av aktiviteten är klar så får du upp ett meddelande som talar om ifall aktiviteten kan bli godkänd eller inte Det står i strid med Sveriges skyldighet enligt ILO-konventionerna 98 och 154 att främja kollektiva förhandlingar. Det är därför nödvändigt att göra ett tillägg i utstationeringslagen om att utstationerande företag ska registrera sin närvaro och ha en förhandlingsbehörig företrädare i Sverige Organisera skolan för att främja närvaro. Hur en skola eller skolenhet är organiserad kan främja elevernas närvaro. Forskning visar att det är viktigt att arbeta med följande faktorer: helhetsperspektiv och systematik i arbetet med närvaro i skolan; ett gott skolklimat; främjande och förebyggande elevhälsoarbet Vidare måste det finnas effektiva sanktionsmedel, som t.ex. viten, mot utländska företag som inte anmäler sin närvaro i landet. Enligt vad som anförs i kommittémotion 2010/11:A385 (V) är det nödvändigt att kräva att utstationerande företag ska registrera sin närvaro och ha en behörig representant i Sverige

IdrottOnline är kostnadsfritt för alla till RF anslutna föreningar. översättning och definition bestyckningen, Ordbok svenska-svenska online. Gå till din lag-/gruppsida och lägg in aktiviteten i kalendern ; Närvaro: Tryck på närvaroknappen som du hittar under kugghjulet längst upp till höger på lagsidan Registrera närvaron via appen; Närvaro per aktivitet: Fyll i närvaron per aktivitet genom att fylla i utövare som deltagit och minst en ledare. Fungerar bra både för hela föreningen och enskilda lag! registrera närvaro svenska lag. Det står i strid med Sveriges skyldighet enligt ILO-konventionerna 98 och 154 att främja kollektiva förhandlingar. Det är därför nödvändigt att kräva att utstationerande företag ska registrera sin närvaro och ha en behörig representant i Sverige. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna Addthis. Fler. Sedan den 1 juli 2020 är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Föreningar måste, för att kunna söka LOK-stöd, närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in

registrera närvaro svenska lag En del av innehållet finns nu istället här på Riksidrottsförbundets webbplats rf.se. EU:s dataskyddsreform börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) registrera närvaro svenska lag; Contact; About / Denna sida har aldrig korrekturlästs. IdrottOnline är kostnadsfritt för alla till RF anslutna föreningar. Detta gäller samtliga lag i Sundbybergs IK:s innebandysektion. Jag söker en enkel app eller websida för att hantera närvaro för ett fotbollslag o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i Svenska Lag o Kassör, hantera eventuell lagkassa. *All närvarorapportering sker i Svenska Lag, träningar, matcher - allt ni gör tillsammans - medlemsregistrering sker i både MyClub (centralt medlemsregister) och Svenska Lag (internt för lagen)

Lathunden gäller för föreningar som registrera närvaro i något av följande: @Medlem, Anteo, BRP, Gym Control, Horsemanager, IdrottOnline, KanslietOnline, Laget.se, MyClub, Mycourt, Pastelldata, Svenska Lag, SportAdmin, Sportnik, Webman Club, Xenophon, Zynatic Medlemsregister. Kom igån LOK rapportering. Via IdrottOnline är det enkelt att digitalt närvaroregistrera dina medlemmar. Du kan direkt via bl.a. IdrottOnline app se föreningens alla LOK-stödsaktiviteter, lägga upp nya aktiviteter och knyta både befintliga och nya medlemmar till de olika aktiviteterna

Kom ihåg att registrera alla deltagare som är 5-20 år, och samtliga som deltar i parasport. Ni kan sedan ansöka om aktivitetsbidrag två gånger per år, genom att skicka in en periodrapport i APN. 1. Se till att era närvarolistor kommer in i APN. Ni kan antingen registrera närvaro i ert eget system eller direkt i APN Han anmälde sin närvaro, men de italienska myndigheterna sa att han också måste registrera sig hos kommunen och visa att han hade tillräckligt med pengar för sin vistelse. Men Hans har rätt att stanna i Italien i tre månader utan andra handlingar än ett id-kort Rätten till registrering av ett partnerskap prövas enligt svensk lag. Vid tillämpningen av första och andra styckena jämställs adoptivförhållande med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får dock registrera sitt partnerskap med varandra efter tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 § äktenskapsbalken. SFS 2004:76

Lag om registrering av utländska tjänstetillhandahållare

 1. Helhetslösning för klubben. Att samla internkommunikation, medlemmar, betalningar och hemsida i samma system innebär stora vinster för alla i klubben. Vi hjälper er igång, kansli och styrelse kan luta sig tillbaka. laget.se är Sveriges mest valda föreningssystem. Verktyget är mobilanpassat, vilket är oerhört viktigt idag
 2. I medlemskapet ingår: Närvaro-, motions- och rösträtt vid årsmötet (se stadgarna för detaljer) Full insyn i föreningens bokföring. Tillträde till samtliga föreningens evenemang (vid stort intresse i mån av plats, först till kvarn) Tillgång till allt medlemsexklusivt på FriaSvenskar.se. Skriften Föreningen och visionen
 3. Registrera närvaro. Klicka på Närvarokort och välj det kort du vill registrera i. Det finns en rullista med de kort du har tillgång till. Första gången du ska registrera en aktivitet på närvarokortet uppger du huvuduppgifter. Det vill säga de aktiviteter ni huvudsakligen genomför samt den lokal ni huvudsakligen genomför.
 4. Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom unionen, en grundläggande.
 5. en ändå redan finns registrerad kan det vara läge att skicka in LOK-stödsansökan redan nu. Läs vår guide nedan så går det som smort! Vårens LOK-stödsperiod börjar närma sig sitt slut och därmed kan det vara läge att se över närvaron inför ansökan som ska vara inskickad senast.
 6. istratören kan överblicka föreningens sammankomster och deltagartillfällen
 7. Frånvaro kan både ha giltiga orsaker och vara ogiltig. Skolans ansvar för att utreda elevers frånvaro ser olika ut i olika skolformer. Här reder vi ut vad som gäller kring frånvaro i skolan

Sedan den 1 juli 2020 är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt. Föreningar måste, för att kunna söka LOK-stöd, närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in Registrera företag Hantera systemanvändare Ta bort enhet Tillbaka Stäng Sedan den 1 januari 2016 är det lag på elektronisk personalliggare i byggbranschen. Med vår app Ease CheckIn kan användarna registrera närvaro direkt i sin smarttelefon

Skola straffas för att ha övervakat elevers närvaro

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som arbetar på din byggarbetsplats Det finns inga bestämmelser i den svenska lagen som säger att du inte kan ha ett svenskt bankkonto eller äga en bostadsrätt i Sverige om du är avregistrerad och därmed inte bosatt i Sverige. Däremot kan din bostadsrättsförening ha regler kring vad som gäller i en sådan situation så jag råder dig att ta kontakt med dem för att höra dig för vad som gäller i just din situation En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen eller i verksamhetslokalen. Den ska uppdateras dagligen och vara lättillgänglig om Skatteverket gör ett besök. Så fungerar personalliggare. Svar på vanliga frågor om personalliggare. Beställ manuell personalliggare (SKV 605 Enligt lagen skall man endast vara registrerad som bosatt på ett ställe, detta är det ställe man i svensk jämförelse har sin stadigvarande vistelse. I det fall man vistas i Marbella i fem månader per år och i Uppsala resterande 7 månader ska personen vara registrerad bosatt där han har sin stadigvarande vistelse (Uppsala)

med anledning av prop

 1. st en av parter-na var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige . Den som vill registrera ett sådant äktenskap i folkbokföringen eftersom det ansågs att båda parters närvaro är nödvändig för att säkerställa att har lämnat sitt fria och fulla samtycke.
 2. Rätten till registrering av ett partnerskap prövas enligt svensk lag. Vid tillämpningen av första och andra styckena jämställs adoptivförhållande med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får dock registrera sitt partnerskap med varandra efter tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 § äktenskapsbalken. Lag (2004:767)

Främja närvaro och förebygga frånvaro - Skolverke

Skanska har skyldighet att rapportera enligt lag. Ingrip om du Registrera närvaro med ID06-kort Registrera dig: Arbetsplatsens kontakter Eget avsnitt Sök upp din nya arbetsplats och klicka på registrera mig för att gå vidare till den arbetsplatsspecifika introduktionen Lag (1994:1117) om regi­stre­rat part­ner­skap. För­fatt­ningen har upp­hävts genom: SFS 2009:260. 1 kap. Regi­stre­ring av part­ner­skap. 2. en av part­nerna är svensk med­bor­gare med hem­vist här i lan­det. Med svensk med­bor­gare jäm­ställs med­bor­gare i Dan­mark, Island, Neder­län­derna och Norge Ease Smart Lock Entréenhet. Översikt Specifikationer. Med Ease Smart Lock Entréenhet tar vi byggprojektet bort från tidskrävande nyckelhantering och in i den digitala världen. Passar perfekt för tillfälliga renoveringsprojekt i fastigheter med portdörr och till projekt som kräver mycket nyckelhantering. Användaren låser enkelt upp.

Utländsk näringsverksamhet i Sverige Näringsutskottets

registrera närvaro svenska lag - xcelsiorhemp

MFF första svenska lag att vinna Skandinaviska

registrera närvaro svenska lag - trinityvipcharters

God jul og godt nyttår! | Freidig Innebandy

Den svenska kollektivavtalsmodellen Motion 2010/11:A385 av

Om ni som lag får förhinder byter ni dag med annat lag och meddelar kansliet på kansli@haboff.se så schemat kan uppdateras. OBS! Glöm inte heller att lägga upp detta i er kalender, dels som påminnelse men även för att registrera närvaro för aktiviteten Obs: Om vigselbevis inte nämner äktenskapsförord eller förekomsten av äktenskapsförord, används då innehållet från brasiliansk lag artikel 7, § 4, i dekret- Lag nr 4.657/1942, enligt § 4 i artikel 13 i CNJ resolution nr 155/2012

Närvaroregistrera LOK-stöd digital

UC (Part of Asiakastieto Group) | Dotkeeper

Registrera er idag. Få mer högkonverterande trafik till en låg kostnad. Dra nytta av vår branschledande SEO-expertis - vi är i topp 10 på 350.000 sökord på Google. Få tillgång till PriceRunners Merchant Zone med insiktsfulla klickrapporter, prisstatistik och kostnadsöversikter. Registrera er butik. Registrera er idag och kom snabbt.

registrera närvaro svenska lag - servicedabek

 1. Informationsfilm för elever på Stiftelsen Viktor Rydbergs skolo
 2. ering på grund av sexuell läggning. RF Policy mot sexuella trakasserier
 3. 8 Sidor - Alla svenska lag är ute. Svenskalag i App Store. 18 Best Gifts for Grandparents 2020 | Reviews by Wirecutter. Ny version av appen släppt! - Svenskalag.se. discovery+ on the App Store. Swehockey-appen - Svenska Ishockeyförbundet. Relaterade termer: Svenska Lag Närvaro App
 4. Till exempel kan en lagtingsledamot, i teorin, anmäla närvaro och gå hem direkt igen utan att det syns i systemet. En lagtingsledamot kan också, i teorin, glömma att registrera närvaro vilket resulterar i att personen till protokollet är frånvarande fast personen har varit på plats
Что ни день, то новая идея: августа 2012

Välkommen till Strängnäs IBK Ledarna. På vår hemsida kan ni se kommande matcher, läsa om våra medlemmar och kolla in senaste nyheterna plus mycket mer. Välkommen in Här skulle Skellefteå ha nöjt sig och backat. Man måste ställa sig frågan om det är rätt och riktigt att släppa in diktaturers övervakningsteknologi på svenska gymnasieskolor. Även om det bara rör sig om en försöksverksamhet. Sverige 30 juni 2021 07:00. Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med. I den mån det är tillåtet enligt lag är TR Media inte ansvariga för förlorad data, direkt eller indirekt skada, intäktsbortfall, utebliven vinst, följdskada eller annan skada. 10, Tvist och lagval Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol enligt svensk lag. 11, Betalninga Sollentuna Hockey välkomnar alla tjejer och killar mellan ca 5 år och 7 år att lära sig åka skridskor med oss och spela hockey. Här får du lära dig grunderna i skridskoåkning: åka främlänges, baklänges, svänga, hoppa, stanna. Vi leker kull, åker hinderbana där vi både kryper under, hoppar över och åker runt olika hinder. Registrera närvaro Kontrollera att dag och tid stämmer för din träff. Klicka på för att ändra uppgifter. deltagare som varit 1. Gå igenom och fyll i arbetsplanen ! 2. Bocka i vilka med på dagens träff 3. Ange hur många studietimmar ni träffats 4. Klicka på Nästa för att komma till nästa träf

registrera närvaro svenska lag - sportwatches

Även organisatoriska faktorer som bristfälliga system för att registrera och rapportera frånvaro, klasstorlek, elevsammansättning och mycket självständigt arbete kan bidra till ogiltig skolfrånvaro (Skolverket, Skolfrånvaro och vägen tillbaka - Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv, rapport 341, 2010) Alla kommuner har i dag system för att registrera frånvaro, Även svensk forskning 5 har visat att närvaro är den starkaste faktorn för att elever ska få slutbetyg från den obligatoriska skolan och därmed kunna söka som redovisade sitt uppdrag i mars 2016 föreslog att Barnkonventionen genom inkorporering ska bli svensk lag. 20 Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha ansvar för barnet och att se till att hen har det bra. Du bestämmer till exempel var barnet ska bo och vilken skola hen ska gå i. Oftast är vårdnadshavare och förälder samma person Arbetstagarrepresentanter kan vara firmatecknare. Firmateckningsrätten beslutas av styrelsen. Det är inte något som hindrar att arbetstagarrepresentanterna ges ytterligare uppdrag som särskilda firmatecknare, om de går med på det. Men det är ovanligt att styrelsen som i regel är utsedd av bolagsstämman eller föreningsstämman vill ha. 2.1 Förslag till lag om märkning och registrering av hundar Härigenom föreskrivs följande. Märkning och registrering 1 § En hundägare skall låta märka sin hund så att den kan identifieras. Märkningen skall vara bestående. 2 § Ägaren av en hund skall låta registrera sitt ägarskap i ett för landet centralt register

Lathund ApN - för närvaroregistrering i externa system

Registrera och utforma betyg. Det finns regler för hur betygen ska utformas i olika skolformer. Elevernas betyg ska också antecknas i en betygskatalog. Skrivbara mallar för betygsdokument har avpublicerats eftersom vi blivit uppmärksammade på att de kan användas i felaktiga syften Även om antalet aktiva domännamn ökar finns det fortfarande många svenska företag som saknar en närvaro på Internet. Samtidigt ökar intresset för .se-domäner från företag utanför Sverige. Se därför till att säkra ditt företagsnamn, varumärken och andra viktiga ord som .se-domännamn medan de fortfarande är lediga. Tips NyföretagarCentrum ger dig konkreta råd och tips! När du ska starta företag finns det många hjälpmedel som är bra, och andra som är oumbärliga. Här finns två som du inte klarar dig utan. Med vår Affärsplan och Starta eget-guide ger du dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas som egenföretagare och få en riktig. Svenska företag med dotterbolag i Spanien måste ange ett i Spanien bosatt skatteombud efter eget val. Även om det i lagen inte finns någon skyldighet för icke-residenta fastighetsägare i Spanien att utse ett spanskt skatteombud, Skattebetalarens personliga närvaro är nödvändig vid ansökan om ett digitalt certifikat Ny portal skapar affärer för ekologiska producenter. 15 september, 2021. Organic Sweden lanserar Eko-Portalen - en digital plattform som främjar försäljning och export av svenska ekologiska livsmedel. Portalen fungerar som en digital mässa där producenter och inköpare kan knyta kontakt

Stiga hockey - Svenska Lag till hockeyspel

LOK rapportering - Svenskidrott - IdrottOnlin

Hybridkontoret - det nya normala? Artikelserie hybridkontoret. Efter ett år av distansarbete, videomöten och hemmaluncher börjar företagen förbereda sig för en återkomst till kontoren i höst. Men det kommer knappast bli precis som förr, snarare en mix av distans- och kontorsarbete. Annons Lag som lämnar Walk Over förlorar matchen med 0-5 samt får betala WOavgift på 500 kr. Lag som inte kommer till start utan att ha meddelat arrangören debiteras 2000 kr.Utebliven närvaro meddelas alltid Korpen och motståndarlaget. Ta alltid kontakt med arrangerande förening i god tid vid risk för WO , den svenska utvecklingspolitiken och Sveriges arbete med global hälsa, i samklang med den svenska politiken för global utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Organisationsstrategin styr Sveriges samarbete med WHO på WHO:s tre nivåer: global, regional och nationell nivå. 2. Organisationens uppdrag och verksamhe Min Fotboll är en skräddarsydd app för svensk fotboll. Det betyder att du hittar massor av specialanpassade funktioner, som att ledarna kan lägga in skapa snygga lineups inför match. I appen finns också en automatiserad sportreporter, som analyserar matcher och skickar intervjufrågor till spelare och ledare WRI är en global forskningsorganisation med 800 medarbetare och närvaro i över 60 länder. Organisationen har bland annat varit med och skapat den stora globala klimatberäkningsstandarden i världen - Greenhouse Gas Protocol. Vi är väldigt glada över att Max blir först i Europa med klimatmärkningen Cool Food Meals

skyddar vi dina personuppgifter Det är viktigt för oss på ABF Vux att du som deltagare, anställd eller samarbetspartner ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. All hantering av personuppgifter sker i.. Danska Faerch köper Sirap och utökar sin europeiska närvaro. 17 november, 2020. Danska Faerch förvärvar italienska företaget Sirap och dess fem anläggningar i Italien, Spanien och Polen. Säljare är Italmobiliare i Milano. Läs mer på Packnews.se

Aktivitetsbidrag - registrera närvaro och gör ansökan i

Chockerande dom mot Jurij Dmitrijev. Guest User. September 29, 2020. Nyheter. Idag kom beskedet från Högsta domstolen, i Petrozavodsk i ryska Karelen. Domstolen fastställer den tidigare domen mot Jurij Dmitrijev. Han döms för sexuell handling mot minderårig och domstolen förlänger dessutom straffet från 3,5 till 13 års fängelse Webbplats - din digitala språngbräda. Anpassa ditt företag för framtiden med flexibla webblösningar som stabil grund för din digitala närvaro Skellefteå kommun ska betala 200 000 kronor i böter sedan en skola brutit mot EU:s dataskyddsförordning GDPR, slår kammarrätten fast. Den bötfällda skolan använde en kamera och ansiktsigenkänning för att registrera närvaro

• Inför i lag ett krav på anmälningsplikt. Utländska företag ska registrera sin närvaro i Sverige under sanktionsansvar. Grundstommen till ett sådant regelverk införs i svensk rätt 1 juli 2013. Men LO anser att sanktionsansvar skall utvidgas till att även omfatta de som anlitar oregistrerade utländska företag Kringgå Svenska Spel-Lagen! Jag tror att man kan använda Matchbook med fler och spela obehindrat från Sverige. Men har inte testat detta själv, men det är en intressant tankegång. Det finns flera EU länder som har alternativet POSTBOX där man kan stå skriven. Om jag vill vara Skriven i Danmark, så kan jag fixa en Postbox där Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, bekännelse och lära. Den nationella nivån har också ett ansvar för opinionsbildning samt närvaro på sociala medier där Svenska kyrkan är avsändare. Svenska kyrkan. Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. De nya reglerna gäller för dig som har hästar eller andra hästdjur Det finns ingen lag som garanterar lönerna, däremot kollektivavtal som be- • Svenska arbetagst are i de branscher som utsätts för lönekonkurrens ris- Utländska företag ska registrera sin närvaro i Sverige under sanktionsansvar

Rysslands president Vladimir Putin har undertecknat en lag som tvingar utländska sociala medier-företag att öppna fysiska kontor i Ryssland om de vill fortsätta verka i landet. Företag som. Rysslands president Vladimir Putin har undertecknat en lag som tvingar utländska sociala medier-företag att öppna fysiska kontor i Ryssland om de vill fortsätta verka i landet. Företag som har fler än 500 000 dagliga ryska användare berörs och måste utöver att etablera närvaro på marken registrera sig hos kommunikationsmyndigheten Roskomnadzor..

• Styrsystemet skall kunna mäta, reglera och registrera parametrar som flöde, tryck, temperatur och närvaro. • Injustering skall vara snabb och olika driftfall skall enkelt kunna simuleras. Vid konstruktion och dimensionering av kanalsystem måste följande beaktas Vi gör det lättare att följa lagen! Den som driver Fordonsverkstad har krav på sig att föra Personalliggare. Vid en kontroll ska ni kunna skriva ut en lista på personer som finns i lokalen. På varje person ska finnas namn och personnummer samt klockslag för ankomst. Listan ska även innehålla företagets organisationsnummer

Allmän info inom JIKEN om referens till lagrum, info om tenta samt kurssens upplägg. allmän info beteckning lagrum först nämna hela lagen lag (2004:656) o Svenska Kyrkans Unga använder till exempel dina personuppgifter för att kunna ta kontakt med dig om ditt medlemskap, skicka ut information och hantera din eventuella närvaro på våra arrangemang. Svenska Kyrkans Unga använder ytterst sällan dina personuppgifter i marknadsföringssammanhang Hej allihopa!Nu har nyheten, som många säkert anade skulle komma, precis släppts.Svenska Handbollförbundet meddelar följande;Säsongen 2020-2021 avvecklas för alla seniorserier under elitnivå.Alla lag i division 1 och nedåt kommer nästa säsong att ligga kvar i de serienivåer som lagen tillhörde säsongen 2020-2021.Även gymnasie-SM och trim-SM ställs in.Läs hela nyheten på. Efter 15 månader med den nya lagen utfärdade Datainspektionen nu i veckan för första gången en så kallad sanktionsavgift på 200 000 kronor. En gymnasieskola i Skellefteå använde ansiktsigenkänning via kamera i syfte att registrera elevers närvaro i klassrummet Hemsidans utförande och funktionFörstasidan är klubben - Skagersviks BTK. Här skrivs info och nyheter som rör alla i klubben.På lagsidorna finns det två lag - Seniorer och Ungdomar.Man väljer lag genom att trycka på Välj lag längst upp på sidan.Här skrivs info och nyheter som rör det aktuella laget. Tex. serietabeller och resultat mm.InloggningKassör/Webmaster lägger till.