Home

Nationalmuseum upphandling

HD: Fritt fram sälja trots hembudsklausul / Blendow Lexnova

Types: Lipstick, Liquid Lipstick, Contour Pallets, Foundatio

Pinnacle Cosmetics - Professional Private Labe

Nationalmuseum upphandlar utställningsdesigner. I samband med skapandet av Nya Nationalmuseum söker de en kunnig utställningsdesigner som kan gestalta utställningen barn och unga samt tillfälliga utställningar. Just nu genomgår Nationalmuseums byggnad på Blasieholmen i Stockholm en omfattande renovering och ombyggnad Hem / Om Nationalmuseum / För kunder och leverantörer. Telefon, växel: 08-519 543 00. Fax: 08-519 543 50

Utställningar på Nationalmuseum 2021. Nationalmuseum fortsätter med sitt rika utbud av konst- och designutställningar i museibyggnaden på Blasieholmen i Stockholm under nästa år. Året inleds med utställningen Zorn - en svensk superstjärna som fick senareläggas på grund av pandemin Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll Myndigheten. Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Det är också en statlig myndighet med uppgift att främja konsten. Myndighetens huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre.

Bevaka upphandlingar i din bransch fritt i 14 dagar. Prova kostnadsfritt Nej, tack. X. Offentlig upphandling av Nationalmuseum ← Tillbaka till listan. Prova kostnadsfritt i 14 dagar och få tillgång till alla annonser Prova kostnadsfritt. Pabliq. Vår tjänst; Om oss; Priser. Nationalmuseum och Moderna museet har upplåtit sina lokaler till vinleverantörer i utbyte mot vin, något som egentligen borde ha upphandlats enligt LOU, lagen om offentlig upphandling Nationalmuseum och Moderna museet har bytt till sig vin för hundratusentals kronor. I gengäld har vinleverantören fått låna lokaler. Men avtalet har inte behandlats enligt lagen för.

Lagen om offentlig upphandling kräver att myndigheter måste motivera valet av en viss aktör vid köp över 100 000 kronor, vilket Nationalmuseum inte har gjort. Säger att det är ett sponsoravta Nationalmuseum ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling Nationalmuseum, Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar; Årsredovisningen för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 2012; 2012 Revisionsrapporter. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, årsredovisning 2011; 2011 Revisionsrapporter. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,Upphandling, Löpande granskning; 2008. När vi hör av oss ytterligare en gång till Nationalmuseum så medger myndigheten att de har gjort fel, att avtalet är att betrakta som en upphandling och man därför borde dokumenterat.

Oväntat svenskt bidrag på Afghanistans nationalmuseumAvarn Security AB | Säkerhet och ansvarstagande i

See opportunities in US · Easy application · See opportunities in U

Online Application - Hiring Immediatel

 1. Under hösten genomfördes en upphandling av drift av restaurangverksamheten i det nya Nationalmuseum när det öppnar efter renoveringen. Uppdraget gick till krögaren Fredrik Eriksson som idag.
 2. Projsecs avslutade projekt inom offentlig miljö & kultur. Projsec HQ Stockholm Org nr: 556960-9547. Besöksadress: Projsec AB Swedenborgsgatan 20
 3. Varmt välkommen att bli medlem i nätverket it-upphandling. Vi blandar föreläsningar med diskussioner och du är själv med och påverkar vilka ämnen och föreläsare vi tar upp på träffarna. 6 träffar per år. Varje träff är ca 2,5 h lång, vanligtvis kl. 13.00-15.30. Du deltar digitalt på distans
 4. Upphandla IT | 16 november. Konferensen som samlar experterna inom it-upphandling. Högaktuella exempel från olika verksamheter visar dig vägen. Målet med den här dagen är att du ska få med dig värdefulla kunskaper, insikter och praktiska exempel för att bli inspirerad till att lyfta upphandlingarna till nästa nivå och säkra de.
 5. Hundreds of High Paying Jobs for immediate start. Apply online today with 1 click
 6. Nationalmuseum . Uppdrag 1 Förstudie med syfte att fastställa restaurangverksamhetens omfattning, marknad, dimensionering, placering i fastigheten, ekonomiska förutsättningar, affärsmöjligheter och hyresförmåga samt tänkbara avtalsupplägg. 2012. Upphandling (tjänstekoncession) av restauratör
 7. När vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet följer vi dataskyddsförordningen. 1. Personuppgiftsansvarig. Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är: Nationalmuseum. Box 16176. 103 24 STOCKHOLM. Telefon: +46 (0)8 5195 4300. E-post: registrator@nationalmuseum.se

Types: Fruit, Veg, Flowers, Seeds, Wildif

Shop Our Plant Protection - Shop at Marshalls Garde

 1. Lagen om offentlig upphandling kräver att myndigheter måste motivera valet av en viss aktör vid köp över 100 000 kronor, vilket Nationalmuseum inte har gjort. Castenfors hävdar först att utbytet är ett sponsoravtal och därför inte omfattas av lagen. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller inte med
 2. År 2019 uppgick klimatpåverkan till följd av inköp ifrån 13 statliga muséer och liknande institutioner till 59 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 1 procent av de statliga inköpens klimatpåverkan enligt vår miljöspendanalys som även redovisar förändrar landanvändning och utsläpp av inandningsbara partiklar
 3. Hösten 2020 ansökte vi på SHM, tillsammans med Nationalmuseum och Wikimedia Sverige, om en del av det forsknings- och utvecklingsanslag som fördelas av Riksantikvarieämbetet till centrala museer.. Projektet Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning, som blev beviljat medel, handlar om att utforska Wikidata som vokabulärväxel för kulturarvsinstitutioner
 4. Senare medger Nationalmuseum för Kulturnytt att avtalet är att betrakta som en upphandling, som borde ha dokumenterats ordentligt. Rättad: I tidigare versioner uppgavs att avtalet redan börjat gälla. Dessutom förekom en oklarhet om vad som kan strida mot lagen, samt en felaktig uppgift om vinets värde
 5. Nationalmuseum i nytt ljus Av jmhogberg | tisdag 9 oktober 2018 kl. 6:40 På uppdrag av regeringen tog Statens fastighetsverk första spadtaget i renoveringen av Nationalmuseibyggnaden i juli 2014
 6. Nationalmuseum använder sig sedan 2010 av samlingsförvaltningssystemet MuseumPlus för att dokumentera och förvalta samlingarna, samt för att tillgängliggöra kunskap om samlingarna externt via Nationalmuseums publika webbportal Sök i samlingarna, och andra portaler. Din roll Du leder projektet med att upphandla,.

Regeringen uppdrar åt Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde att förbereda ett avskiljande av Prins Eugens Waldemarsudde från myndigheten den 1 juli 2017. Myndigheten ska i samverkan med styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde vidta nödvändiga åtgärder så att nuvarande verksamhet vid Prins Eugens Waldemarsudde efter avskiljandet kan bedrivas av stiftelsen Prins Eugens. 3. Nationalmuseum upphandlar utställningsdesigner Nationalmuseum söker en kunnig utställningsdesigner. 4. Upphandling: Konferensanläggning sökes som kan hålla åklagarstämman 2018 Upphandlingen avser en konferensanläggning i centrala Stockholm. 5. Kommun söker anbud på att driva deras besöksnäringsverksamhe

Vid årets fördelning av statsbidrag har Kulturrådet särskilt uppmärksammat nio regioner som nu får utökade anslag. Jämtland Härjedalen är en av dessa regioner och får totalt 31 441 000 kronor. - Att Kulturrådet beviljar ökade anslag visar att de liksom vi ser etableringen av Nationalmuseum Jamtli som en viktig regional och nationell satsning, säger Robert Uitto, regionråd (s) Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. aug 2012-jul 20197 år. Stockholm, Sverige. Övergripande ansvarig för ekonomi, HR, inköp, upphandling, registratur, budgetering och förvaltning av anknutna stiftelser. Personalansvar för 7 personer Nationalmuseum Jamtli - som ett juvelskrin. Att lyckas med i det här fallet faktiska konststycket att fylla ett enda rum med ett urval av Nationalmuseums konstskatter och samtidigt täcka in inte mindre än sex sekler är inget annat än magi. Och ibland får man faktiskt tro på trolleri, Nationalmuseum Jamtli är just ett sådant. Kulturföremål. För att skydda det nationella kulturarvet mot utarmning finns det bestämmelser för att föra ut eller exportera kulturföremål från Sverige. För vissa typer av kulturföremål behöver du tillstånd. Tullverket kontrollerar vid gränsen att bestämmelserna följs. Du kan vända dig till Riksantikvarieämbetet för att få.

31 maj 2006. Riksrevisionen har granskat om regeringen och Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har försäkrat sig om att statliga bolag upphandlar varor och tjänster i konkurrens, enligt lagen om offentlig upphandling. Granskningen visar bland annat att NOU:s tillsyn inte är effektiv och att lagstiftningen i vissa fall är verkningslös Det var med stor glädje och stolthet som Nationalmuseum, efter fem års stängning, i oktober 2018 åter kunde slå upp portarna och välkomna besökarna till museet. Praktverket Nationalmuseum i nytt ljus manifesterar den enastående bedriften och ger inblickar i det unika projektet, som inte kommer att upprepas inom överskådlig tid En strategi för museisäkerhet 2 Innehåll 3 Uppdrag 3 Bakgrund 4 Analys 6 Ställningstaganden 9 Fysiskt skydd för de centrala museerna - rekommendationer 10 Inledning 10 Allmänna utgångspunkter för säkerheten vid museerna 12 Ansvar, regler och rutiner för fysiskt skydd 13 Rekommendationer gällande fysiskt skydd mot stöld och skadegörelse 19 Skydd mot bran Kommunikationschef, Nationalmuseum Sveriges konst- och designmuseum, Sweden (Head of Communications) Stockholmsområdet 103 kontakter. Gå med för att skapa kontakt intern samordning av IT-frågor, upphandlingar, projektledning..

Then swänska argus text — english; meny

Chef för upphandling. 010-478 70 00. anna.bjorklind@sfv.se. HR-staben. HR-staben ansvarar för; att strategiskt driva och utveckla en enhetlig personalpolitik som genomsyrar organisationen och är i linje med verksamhetens vision och långsiktiga mål, chefsförsörjning och kompetensförsörjning, att leda arbetet med ledarskap. Nationalmuseum har köpt sex fotografier av Henry B. Goodwin, som föreställer betydande kulturpersonligheter från 1910- och 1920-talen. Här syns bland andra två av Sveriges stora stjärnor. Välkomna på nytt! - Ekonomiska musee . Finlands nationalmuseum återbördar gravfynd och kvarlevor efter pueblofolket i Colorado

Aktuella upphandlingar Nationalmuseu

Nationalmuseum söker Upphandlare och funktionsansvarig för

De 13 fastighetsområdena leds av fastighetschefer som tillsammans med fastighetsförvaltare, kundförvaltare, tekniska förvaltare, drifttekniker och förvaltningsassistenter ansvarar för den löpande förvaltningen av myndighetens fastigheter, med undantag för fastigheter upplåtna med tomträtt. Med löpande förvaltning avses teknisk, ekonomisk och juridisk förvaltning Sedan ekodesigndirektivet trädde i kraft 2018 befinner sig många museer i processen att byta belysning. Några har kommit långt, andra är i uppstarten, men oavsett är frågorna och vägvalen många. Riksantikvarieämbetet och Jamtli bjuder tillsammans in till ett seminarium som vi hoppas kan vara en god hjälp på vägen En konstupplevelse på internationell nivå. Under hösten har Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala Akademiförvaltning tagit fram var sin förstudie gällande lokaliseringen av Uppsala konstmuseum. Nu är det upp till kommunstyrelsen att ta ställning till vilket förslag som på bästa sätt kan bidra till visionen om Uppsala som ett.

Verksamhetsplanering / Uppföljning - Region Jämtland

Nationalmuseum Nationalmuseu

Nationalmuseum skall fullgöra uppgifter som rör äldre måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt konsthantverk från äldre tid till nutid. Samlingsområdet för Nationalmuseum omfattar föremål som har samband med museets uppgifter enligt första stycket 2021-05-24 Användbara auktoriteter för datadriven samlingsforskning. Hösten 2020 ansökte vi på SHM, tillsammans med Nationalmuseum och Wikimedia Sverige, om en del av det forsknings- och utvecklingsanslag som fördelas av Riksantikvarieämbetet till centrala museer

Etikett: Nationalmuseum - Upphandling2

Välkommen på en guidad visning av utställningen Nordiska Myter! Via länken här kan du läsa mer om utställningen.. Datum och tid: 20/10 kl 1730. Samling i entréhallen.Visningen tar ca 1 timme Stockholm återanvänder berg från tunnelbanan lokalt. Cirkulär ekonomi Region Stockholm och Stockholms stad har börjat samarbeta för att ta tillvara det berg som plockas upp när tunnelbanesystemet byggs ut. Bergmassorna ska fraktas med båt runt hörnet till Norra Djurgårdsstaden, där de används som utfyllnad Jämtkraft är medfinansiär till Nationalmuseum Jamtli, den första permanenta filialen till Nationalmuseum i Stockholm, som invigs söndag 17 juni. Den första utställningen ur Nationalmuseums samlingar på plats - Sex sekler av samtid - bjuder på internationellt erkända konstnärer som Rembrandt, Alexander Roslin, Ulrica Fredrika Pasch, Rubens, Jenny Nyström och Carl Larsson

Nationalmuseum upphandlar utställningsdesigner

Nationalmuseum. Restaurering Rembrandtsalen med omgivande kabinett. Projekt-, projekteringsledning och upphandling Statens fastighetsverk Ombyggnad Hus 131 Skeppsholm Projekt-, projekteringsledning och upphandling Statens fastighetsverk ombyggnad av Blå Hallen SH Standardutveckling · SIS/TK 479 . Bevarande av kulturarv. Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet

För kunder och leverantörer Nationalmuseu

62020- 11-252020- 11-252020- 11-252020- 11-25 DAGLIG ÄRENDELISTA SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 0 2019-feb-22 - Design Jens Fager En massiv träpall med underbar komfort som kommer att stå sig, inte bara på Nya Nationalmuseeum men i många rum världen över Jens Fager har rönt stor uppmärksamhet som designer såväl här hemma som runt om i.. Smidesverkstaden i Hudiksvall kammar hem Stålbyggnadspriset. Tillsammans med arkitekt, beställare och konstruktör vinner de priset för renoveringen av Nationalmuseum. Se när stålkonstruktionen lyfts på plats! Som avslutning på Stålbyggnadsdagen den 7 november på Svenska Mässan i Göteborg, delade Stålbyggnadsinstitutet ut.

Nationalmuseum lanserar klassikerpodd. Malmö tingsrätt kom i slutet av maj fram till att företaget Vårdinnovation vunnit en upphandling genom att muta en anställd inom Region Skåne Område. Skulpturen är en bronskopia i naturlig storlek på en 70 cm hög stensockel efter ett original av den grekiske skulptören Myron (480-445 f.Kr). Originalet finns inte längre, men en marmorkopia står i Roms Nationalmuseum. Myron är känd för sina bidrag till frigörelsen av den grekiskklassiska skulptören. Inköpt av. SFS 2009:737 Utkom från trycket den 30 juni 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde;utfärdad den 11 juni 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde dels att 3 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska. Wingårdhs förskola i trä är ritad efter barnens behov | Wingårdhs. Förskolan Tallen är en byggnad som sticker ut. Ritad för barnen snarare än åt dem kan Wingårdhs och JSB erbjuda en förskola som lika praktisk som lekfull i sin gestaltning och rumslighet. - I över 15 års tid har jag hämtat och lämnat blöta och frusna barn på.