Home

Laboration isens smältentalpi

Isens vikt m2 = 0,01 kg. vattenblandningens temperatur efter att isen smält t2 = 17,2 grader . vattnets specifika värmekapacitet c = 4190 J/kg*K. Isens smältentalpitet x = ?? m1·c·(t1-t2) = m2·x + m2·c·t2. får att isens smältentalpitet blir 292,462KJ/kg vilket inte är i närheten av den som man ser i formelsamlingen Ska utföra en laboration för bestämma isens smältentalpi, genom att lägga is i en glas med vatten och beräkna jämviktstemperatur, massa m.m. Mätvärden jag fick: Vattnets massa innan: 0,235kg. Vattnets massa efter: 0,324kg. Isens massa: 0,089kg. Temperatur på vattnet innan : 32C. Temperatur på vattnet när isen smält: 8,5C

smältentalpi för is laboration (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute

Specifikt smältvärme labb (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute

 1. Upptaget värme = isens massa * smältentalpi + isens massa * vattnets värmekapacitet * (sluttemperatur - 0) Avgiven värme = upptagen värm
 2. Isens smältvärme Fysik 1a 1. Uppgift. I denna laboration kommer isens smältvärme l s att undersökas och bestämmas genom två försök där vattnets temperatur mäts innan och efter is tillsatts och smält. 2. Teori. Aggregationsformer är olika faser som ämnen kan befinna sig i, fast, flytande, gas och plasma
 3. 1. Q=ls*m=334*10³*0.06=20040 J. ls=specifik smältvärme för is (i tabell 334*10³ J/kg) m= isens massa i kg. 2. Q=m*c*ΔT=0.06*4190*17=4273.8 J. m= isens massa i kg. c= vattens specifika värmekapacitet (enligt tabell 4190 J/kg*K) ΔT=temperaturskillnaden, 17°C
 4. Laboration smältentalpi. En labbrapport vars syfte är att smälta is och bestämma isens smältentalpi. För att göra detta användes formeln Q=ls*m En labbrapport som syftar till att undersöka smältentalpi (den energi som går åt för att smälta ett ämne) för is. Till mätningen används isbitar som får smälta i varmt vatten
 5. En labbrapport som syftar till att undersöka smältentalpi (den energi som går åt för att smälta ett ämne) för is. Till mätningen används isbitar som får smälta i varmt vatten En labbrapport vars syfte är att smälta is och bestämma isens smältentalpi En laborationsrapport vars syfte är att bestämma smältvärmen för is
 6. Laboration isens smältentalpi (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute Smältvärme, smältentalpi, anger den energimängd som behöver tillföras för att smältning av ett ämne ska kunna fortgå. Molekylerna behöver ett extra energitillskott för att lösgöra sig från varandra
 7. Q = mcΔT = mc (T2-T1) där Q är energin, m massan, ΔT temperaturskillnad (T2 sluttemp. och T1 starttemp.) samt c värmekapacitet. Lös ut c och beräkna; c = Q/mΔT. Smältentalpin är energin som måste tillföras för att något av fast form ska bli flytande (här is till vatten)

Isens smältentalpi (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute

 1. Ska utföra en laboration för bestämma isens smältentalpi, genom att lägga is i en glas med vatten och beräkna. Jämfört med andra ämnen har vatten högt smältvärme , hög specifik värmekapacitet och mycket hög ångbildningsvärme I den förra laborationen fastslogs det att det finns ett samband mellan energiförändringen (E) hos ett ämne, ämnets specifika värmekapacitet (c), ämnets massa
 2. I denna laboration undersöktes vattnets specifika värmekapacitet med hjälp av en värmespiral och en termometer. Vattnets specifika värmekapacitet befanns vara 4,4 kJ/(kg×K) vilket någorlunda stämmer överens med vattnets egentliga värmekapacitet: 4,2 kJ/(kg×K)
 3. Ska utföra en laboration för bestämma isens smältentalpi, genom att lägga is i en glas med vatten och beräkna jämviktstemperatur, massa m.m. Mätvärden jag fick: Vattnets massa innan: 0,235kg
 4. ut i 22

Isens smältentalpi Labbrapport - Studienet

Det är också känt som den molära smältvärme eller latent smältvärme. Molär smältentalpi är uttryckt i enheter av kilojoule per mol (kJ / mol) Isens smältentalpi är 333 kJ/kg (80 cal/g). För m = 1 kg blir v2 = 2×333×1000 (m/s)2 som ger v = 816 m/s. Det är mer än dubbla ljudhastigheten i luft Ska utföra en laboration för bestämma isens smältentalpi, genom att lägga is i en glas med vatten och beräkna. (°C) Specifik smältvärme (103·J/(kg)) Aluminium 660 397 Bly 328 24,7 Is 0 334 Koppar 1083 205 Guld 1064 66 Silver 962 105 Järn 1535 276 Laboration isens smältentalpi. Hej, ska experimentellt bestämma isens smältentalpitet. Bestäm vikten på vattnet i behållaren och värm den sedan så att den blir ca 10 grader varmare än rumstemperaturen. I vattnet läggs nu din is,. Räkna ut smältentalpi. Har sökt på hur man räknar ut detta men mitt svar blir långt ifrån smältentalpin som står i formelboken. Har gjort följande: Vattnets vikt är m1 = 0,15kg. Vattnets temperatur t1 = 23 grader. Isens vikt m2 = 0,01 kg. vattenblandningens temperatur efter att isen smält t2 = 17,2 grader Jo det kan man räkna ut.

Labbrapport Bestämma smältentalpin för is - Studienet

Bestäm ämnets smältentalpi specifika smältvärme. Specifik smältvärme - smältentalpi. Hej, är osäker om jag har beräknat rätt eller inte. Uppgiften: Bestäm vikten på vattnet i behållaren och värm den sedan så att den blir ca 10 grader varmare än rumstemperaturen Isens smältentalp. hej Labboration om isens smältentalpi: Vattnets massa Före Efter 256 g 331 g Vattnets temperatur Starttemperatur Jämviktstemperatur 33 oC 11 oC E1 = E2 cs.mis + cv.mis.∆T1 = cv.mv.∆T2 Isens massa = 331 - 256 = 75 g = 0,075 kg Smältvattnet har därmed också massan 0,075 kg. Smältvattnets ∆T = 11-33 = - 22 oC För att värma isens vattenmängd från 0 grader till 12 grader krävs det; E=4190*0.002*12=100 J. Alltså borde isens smältentalpi bli 6270-100-96.8=6073.2? Men när jag kollar upp det i tabell står det att isens smältentalpi är 334*10^3 J(Kg/K). Alltså 334000*0.002=668 J? Vad gör jag fel? Tack på förhand, Stefa där tabellvärdet för isens smältentalpi används. ) Uppgift 2 Upatta energiutbytet med omgivningen. Bestäm hur stor denna störfaktor är genom att bestämma hur stor procent av den avgivna energin som energiutbytet med omgivningen är där tabellvärdet för isens smältentalpi används Förstår inte riktigt hur jag ska komma fram till det här svaret. Har tagit diverse vägar men får fram lite olika svar känns det som. Om jag dividerar mitt värde med tabellvärdet för is så får jag fram 10,2 %

Hej, har gjort en laboration i skolan som gick ut på att beräkna den specifika smältentalpin för is genom att: 1. väga upp vatten och hälla det i en kalorimeter samt mäta vattnets temperatur. 2. Ta en isbit från frysen och väga. 3. Isens smältentalpi Labbrapport - Studienet Isens massa m = m3 - m2 - m1 =245 - 200 = 45 g Angiven energi=upptagen energi Isens smältvärme m× cs+ m×c ×(t3 - t2) = M×c×(t1-t2) 45 × cs + 45 × 4190 x (28,3 - 0) = 194,5 × 53,7 ? × (53,7 - 28,3) cs =(26529,411 - 6838,695) / 45=437,57 cs = 437,57 kJ/kg Värmekapacitet för is: Ci = okän Laboration smältentalpi. En labbrapport vars syfte är att smälta is och bestämma isens smältentalpi. För att göra detta användes formeln Q=ls*m En labbrapport som syftar till att undersöka smältentalpi (den energi som går åt för att smälta ett ämne) för is ; Laborationsrapport, vattens värmekapacit Ska utföra en laboration för bestämma isens smältentalpi, genom att lägga is i en glas med vatten och beräkna. (°C) Specifik smältvärme (103·J/(kg)) Aluminium 660 397 Bly 328 24,7 Is 0 334 Koppar 1083 205 Guld 1064 66 Silver 962 105 Järn 1535 276 Det tar lång tid att smälta alla fantastiska intryck från den här resan, rynkade pannan och vände sig bort

Isens smältentalp (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute

Hej, vi har haft en laboration och jag behöver hjälp med vissa beräkningar. Har sökt på hur man räknar ut detta men mitt svar blir långt ifrån smältentalpin som står i formelboken En labbrapport vars syfte är att smälta is och bestämma isens smältentalpi.För att göra detta användes formeln Q=ls*m En labbrapport som Jo det kan man räkna ut med isens specifika smältentalpitet. Labbinstruktioner KOKA20 VT2015 Laboration - Mohrs salt, Fe(NH4)2(SO4) smältentalpi, anger den energimängd som behöver tillföras för att smältning av ett ämne ska kunna fortgå

smältentalpi för is laboration (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute [FY 1/A]Smältentalpi lab! Hej! Jag har fått en hemlaboration som går ut på att lägga en isbit i en termos fylld med vatten i stort sett. Jag har börjat med att räkna hur mycket energi som krävs för att få vattnet från 15 grader till 12 grader. E=4190*0.5*3= 6270 Isens smältentalpi | Labbrapport Fysik 1a. En labbrapport med syfte att bestämma smältentalpi för is (den energimängd som behövs för att is ska smälta). Detta görs genom att värme tillförs till is med hjälp av varmt vatten Räta linjens ekvation på miniräknaren : y=4132,789403x+953,8093213 Syfte: Undersök magnesium och magnesiumoxid Ska utföra en laboration för bestämma isens smältentalpi, genom att lägga is i en glas med vatten och beräkna. Jämfört med andra ämnen har vatten högt smältvärme,. En laborationsrapport vars syfte är att bestämma smältvärmen för is Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time För vatten är detta värde 333 kJ/kg, dvs. det krävs 333000 Joule för att smälta ett kilo is med temperaruren 0°C Ska utföra en laboration för bestämma isens smältentalpi, genom att lägga is i en glas med vatten och beräkna jämviktstemperatur, massa m.m. Mätvärden jag fick: Vattnets massa innan: 0,235k

Isens smältvärme - StuDoc

 1. Smältentalpi laboration. smältentalpi för is laboration. Hej, vi har haft en laboration och jag behöver hjälp med vissa beräkningar. Har sökt på hur man räknar ut detta men mitt svar blir långt ifrån smältentalpin som står i formelboken En labbrapport vars syfte är att smälta is och bestämma isens smältentalpi.För att göra detta användes formeln Q=ls*m En labbrapport som
 2. En labbrapport med syfte att bestämma smältentalpi för is (den energimängd som behövs för att is ska smälta). Detta görs genom att värme tillförs till is med hjälp av varmt vatten. Innehåll Isens smältentalpi - Syfte och frågeställning - Teori - Metod - Resultat - Slutsats och diskussion Red.ventil med omkopplare 30 mbar DuoControl CS (Vertikal) KÖP
 3. Fysik 1: Smälta is (teori och spreedsheet) - YouTub. Smältpunkt är den temperatur vid vilken ämnet börjar smälta. För is så är smältpunkten noll grader Celsius, medan järn har en smältpunkt på drygt 1538 grader Celsius
 4. Vi har ju talat om specifik värmekapacitet, specifik smältentalpi och specifik ångbildngsentalpi. Vi har ju också gått igenom hur Under en laboration värms 350 gram av en jag vet att jag missar något men kan inte komma på hur jag ska komma vidare Jo det kan man räkna ut med isens specifika smältentalpitet Specifik.
 5. Vi betecknar massan av ångan som bildas me B:5 Isens smältentalpi vid 0,0 oC är 333,7 J/g och vattnets ångbildningsentalpi vid 100,00 oC är 2257 J/g. Vattnets specifika värmekapacitet vid konstant tryck är i genomsnitt 4,19 J.g-1.K-1 i intervallet 0 - 100 oC . Vattnets ångbildningsentalpi Labbrapport - Studiene

energin 334 kJ (isens smältentalpi). Avkylning av 0.75 kg vatten från 100 ºC till 0 ºC avger energin E =cvmv∆T =4.18 kJ/kg K ⋅0.75 kg ⋅100 K ≈313 .5 kJ Den avgivna värmen räcker inte till för att smälta all is. Med de uppgifter vi har ser vi att 313 .5 kJ/334 kJ ≈94 % av isen smälter Värmekapacitet vatten formel Specifik värmekapacitet - Wikipedi . Exempelvis är värmekapacitiviteten 4,18 kJ/(kg·K) (i äldre enheter 1 kalori per gram per grad) för vatten i flytande form, men ungefär hälften i fast tillstånd 7.) Svar: Eftersom det fortfarande är samma massa och isens volym ökar, så måste densiteten för is vara mindre än för vatten. ρ vatten = 998 kg/m3 och ρ is = 920 kg/m3 Laboration *) Du skall nu genomföra en liten laboration via datorn

Pluggakuten.se / Forum / Fysik / [FY 1/A]Laboration ..

Isens smältentalpi | Labbrapport. En labbrapport med syfte att bestämma smältentalpi för is (den energimängd som behövs för att is ska smälta). Detta görs genom att värme tillförs till is med hjälp av varmt vatten. Laborationen utfördes på så vis att kalirometerns innerkärl med omrörare vägdes. Sedan nollställdes vågen för. Lab smältentalpi. Hej! Har fått komplettering på min laboration att få fram smältentalpin på is. Detta var instruktioner: Visa spoiler. Om en liten mängd is läggs i en isolerad mugg fylld med varmt vatten så kommer isen att smälta. Samtidigt kommer vattnet att svalna eftersom det förlorar värme till isen och smältvattnet som bildas En labbrapport vars syfte är att smälta is och bestämma isens smältentalpi. För att göra detta användes formeln Q=ls*m Isens smältentalpi. Hej håller på med en laboration där vi ska ta reda på isens smältentalpi och det verkar som att svaret jag får är långt ifrån isens verkliga smältentalpi. Uppgiften: Bestäm vikten på vattnet i behållaren och värm den sedan så att den blir ca 10 grader varmare än rumstemperaturen Smältentalpi för is | Labbrapport. En labbrapport som syftar till att undersöka smältentalpi (den energi som går åt för att smälta ett ämne) för is. Till mätningen används isbitar som får smälta i varmt vatten

Isens smältentalp. hej! Jag ska göra en labb i fysik som handlar om att bestämma isens smältentalpi (smältvärme) för is. Jag vägde upp en mängd vatten och värmde det till en viss grad sedan la jag ett par is bitar i vattnet som fick smälta bort och jag vägde upp igen samt tog temperaturen en gång till Laboration isens smältentalpi (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute . Labbrapport Bakgrund: Kristalliserat kopparsulfat innehåller kristallvatten. Det betyder att kring varje koppar jon sitter ett visst antal vattenmolekyler. Detta skrivs som CuSO4. xH20 och betyder att kring varj ; Pendel - Labbrapport 8 November, 2015 Vill Bara Hjälpa Leave a comment

Laboration isens smältentalpi (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute . Smältvärme, smältentalpi, anger den energimängd som behöver tillföras för att smältning av ett ämne ska kunna fortgå. Molekylerna behöver ett extra energitillskott för att lösgöra sig från varandra. Smältvärme mäts i joule per kg, joule per g eller joule per mol. Re: [FY 1/A]Laboration specifik smältvärme is Om du skall räkna ut isens specifika smältvärme skall du inte slå upp det, utan använda dina mätningar för att räkna ut det. 2016-11-22 15:2

Jag har förstått det som att man ska få en känd massa nollgradig is i nollgradigt vatten och sen räkna ut isens smältentalpi utifrån det, men det kanske är fel. Senast redigerad av Peter_18 2014-12-15 kl. 23:42 Laboration smältentalpi — laboration isens smältentalp . Hundläger för synskadade barn och ungdomar Nyligen anordnade vi ett läger för synskadade barn och ungdomar på Backagården i Höör. Under en hel helg fick man sköta om och lära känna våra hundar, mysa med dem,. Hej! Ska utföra en laboration för bestämma isens smältentalpi, genom att lägga is i en glas med vatten och beräkna jämviktstemperatur, massa m.m. Mätvärden jag fick: Vattnets massa innan: 0,235kg. Vattnets massa efter: 0,324kg. Isens massa: 0,089kg. Temperatur på vattnet innan : 32 Smältvärme för Is | Labbrapport