Home

Rättssociologi Lund

I Rättssociologi: Grundkurs (RÄSA03) studerar du bland annat varför vissa lagar efterlevs men inte andra och varför de flesta människor följer sociala normer. Du undersöker f örhållandet mellan rätten och samhället och vilken funktion normer har. Kursen består av tre delar: en praktisk övning där du genomför en rättssociologisk. Rättssociologi: Grundkurs 30 hp Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kursen ger en introduktion i ämnets historia och kunskapsområde; normer och rättsregler. Du får också insikt i vetenskaps- och samhällsteori samt samhällsvetenskaplig och juridisk utredningsmetod Studieavgiften för Rättssociologi - Masterprogram är 220 000 SEK. Särskild information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå Kliniska vetenskaper Lund, Institutionen för Kliniska vetenskaper Malmö, Institutionen för Laboratoriemedicin Lund,. Välkommen till ämnesguiden för rättssociologi. Välkommen till ämnesguiden - här hittar du söktjänster och informationsresurser inom rättssociologi. Det finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur. En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Lunds.

Om rättssociologi. Lund: Studentlitteratur AB, 2018. 104 p. Powered by Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine. Rättssociologi - Om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. In F. Korling, & M. Zamboni (Eds.), Juridisk Metodlära Studentlitteratur AB. Hydén, Håkan. Lund University data protection policy. About web accessibility. RÄSA03, Rättssociologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Sociology of Law: Basic Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Rättssociologi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav • • Hem / Samhällsvetenskapliga fakulteten / Rättssociologi / Lund Studies in Sociology of Law / Rättssociologi - då och nu. Rättssociologi - då och nu En jubileumsskrift med anledning av rättssocios 25 år som självständigt ämne i Sverige Håkan Hydén. 153 SEK. Antal. Lägg i varukorg En förening för de studenter som läser kriminologiprogrammet, en fristående kurs inom kriminologi eller master inom sociologi/rättssociologi Föreläsningar Vårt eminenta eventutskott i samarbete med andra delar av föreningen anordnar gästföreläsningar för våra medlemmar, med aktuella ämnen inom kriminologi

Rättssociologi: Grundkurs Lunds universite

Per Wickenberg, Rättssociologi Anna Sonander, Rättssociologi Patrik Olsson, Rättssociologi Måns Svensson, Rättssociologi Rustamjon Urinboyev, Rättssociologi Postadress: Box 117, 221 00 Lund Besöksadress: Sandgatan 13A, hus Gamla kirurgen, 223 50 Lund Telefon: 046 222 00 (växel) Fax: 046 222 44 11 E-post Rättssociologi som ämne. Bland de paradigm som utövat inflytande på rättssociologiska studier under senaste tiden kan först nämnas det handlingsinriktade perspektivet som är inspirerat av Max Weber.Det av Niklas Luhmann utvecklade systemteoretiska perspektivet [1], samt olika konsensus- och konfliktinriktade struktur-funktionalistiska teorier [2] har också påverkat rättssociologiska. Om rättssociologi introducerar ett innovativt tankesätt som bygger på att rättssociologi utgår från fyra dimensioner: * kodifierad statsrätt * sociala normer * rättslig praxis * social praxis Samtliga kapitel knyter an till och placeras inom dessa fyra dimen sioner. Med kunskap om dimensionerna och deras samspel kan studenten själv ställa rätt frågor i ämnet rättssociologi, och.

Kriminologi - Kandidatprogram Lunds universite

 1. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek har utarbetat ett flertal ämnesguider, se länkarna nedan. Som student, forskare eller lärare kan du använda ämnesguiderna som utgångspunkt för dina ämnesrelaterade frågor. Ämnesguiderna innehåller viktiga länkar till såväl databaser och fria resurser som material om akademiskt skrivande och vetenskaplig publicering
 2. ologi, sociologi och juridik. Även forskare, lärare och praktiker kan ha glädje.
 3. Akademiskt skrivande, Lunds universitets MOOC på YouTube. Råd om hur du planerar ditt skrivande och tips om disposition, struktur, språk och stil. Några lektioner behandlar särskilt hur du argumenterar trovärdigt och får flyt i din text. Metodlitteratur och skrivhandledningar i samhällsvetenskap
 4. en 2021 Litteraturlistan är fastställd av Styrelsen för institutionen för rättssociologi 2020-11-18 att gälla från och med 2021-01-1

Databaser med enbart rättssociologiskt material finns inte, istället kan man använda flera olika tvärvetenskapliga databaser och välja mer specifika ämnesord. SocINDEX (EBSCOhost) Databas inom bland annat sociologi, genusvetenskap, kriminologi, socialt arbete och socialpsykologi. Criminal Justice Abstracts with Full text (EBSCOhost Jag visste inget om Lund och hade ingenstans att bo, men det löste sig. PA-programmet i Kristianstad lockade. Juridikstudierna visade sig dock vara överraskande trista. Lagar och paragrafer, men ingen verklig koppling till samhället. - Men så tog jag en sommarkurs i rättssociologi och blev helt förälskad i det ämnet Rättssociologi som rättsvetenskap Lund : Studentlitteratur : 2002 : 293 s. : ISBN: 91-44-01815- Se bibliotekskatalogen Album. Rätten i samhället : [en introduktion till rättssocio] Mathiesen Thomas, Berg Marie-Louise Lund : Studentlitteratur : 2005 : 255 s. : ISBN: 91-44-03814-3 Se bibliotekskatalogen Albu Lund as a student city Before you arrive Housing Student organisations Sport & exercise Cultural activities Faith & spirituality Student services Research & Innovation Find research and researchers at Lund University Research excellence areas MAX IV & ES

Rättssociologi - Masterprogram Lunds universite

Universitetslektor - Rättssociologi - Lunds Universitet - Lund. Hur man skriver CV och Personligt brev. CV mall & exempel; Personligt brev & exempe Rättssociologi - då och nu : en jubileumsskrift med anledning av rättssocios 25 år som självständigt ämne i Sverige / Håkan Hydén (red). Hydén, Håkan, 1945- (medarbetare) ISBN 9189078233 Publicerad: Lund : Sociologiska institutionen, Univ. 1997 Tillverkad: Lund : Sociologiska institutionen, Univ Statistiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 89 2 Tidskrift för rättssociologi gavs ut mellan 1983 och 1990. Denna tidskrift hyses av Open Journals at Lund University. Kontakta publicera@lub.lu.se för mer information. Utvecklat av Open Journal Systems Tidskrift för rättssociologi (1983-1990

Home - Rättssociologi - LibGuides at Lunds Universite

 1. Det senaste decenniet har det i snitt skett 95 fall av dödligt våld varje år i Sverige, eller 0,00001 fall per invånare. I det fallet efterlevs lagen nästan fullständigt. I andra änden av spektret finns lagar som inte har någon samhällspåverkan alls, som Byggningabalk 12 kap. Huru svin må i ollon..
 2. Rättssociologi grundkurs lund universitet rättsociologiska institutionen rättsociologi grundkurs vt2021 delkurs intro till rättsociologi juridik introduktio
 3. Hem / Samhällsvetenskapliga fakulteten / Rättssociologi / Lund Studies in Sociology of Law / Rättssäkerhet och tvångsvård. Rättssäkerhet och tvångsvård En rättssociologisk studie Annika Staaf. 299 SEK. Antal. Lägg i varukorg. Artikelnr: 91-7267-196-3 Kategori: Lund Studies in Sociology of Law. Beskrivning
 4. Hitta till oss. Vår institution finns på Allhelgona Kyrkogata 18 C i Lund. Nedan ser du en karta som visar hur du lättast tar dig till oss från Lund C. Klicka på kartan för att komma till Google Maps. Utanför vår huvudentré finns en skylt där det står: G:a Polikliniken Hus M, Rättssociologi, Genusvetenskap, Institutionen för.
 5. en 2021. Program på grundnivå. Program på masternivå. Fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Program som leder till yrkesexamen. Forskarutbildning. Livet som student. Undermeny för Livet som student

Om rättssociologi — Lund Universit

 1. Kåren för studerande vid Samhälls­veten­skapliga fakulteten vid Lunds universitet. Samhällsvetarkåren är en av de nio studentkårer vid Lunds universitet som arbetar för att säkra de rättigheter du har som student. Vi jobbar med att bevaka och förbättra utbildningarna och hjälper dig ifall du stöter på problem gällande dina.
 2. Nilsson Stjernquist, en familj med tre universitetsrektorer. Profiler. Nilsson, Martin Persson (1874-1967), klassisk arkeolog, rektor. Han föddes i Ballingslöv i Stoby socken. Fadern var lantbrukare och hette Per Nilsson, därav efternamnet Persson Nilsson. Martin P:son Nilsson ägnade sig åt de klassiska språken
 3. Lund University IdP Login. This is Lund University Identity Provider (IdP) and is used to access most of the web based IT Services at the University. The Identity Provider supports Single Sign On. As a user you will only have to enter your credentials (userid and password) once and after that you can access other web based IT Services without.
 4. Institutionen för rättssociologi. Som student­representant på institutions­nivå är du del av institutions­styrelsen eller program­styrelsen och tar beslut gällande budget, kursplan, litteraturlista och fokusfrågor för styrelsen med mera. Du framför student­perspektivet till institutionens arbete
 5. Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg. Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt
 6. Lunds universitet. Ordinarie öppettider Mån-tor 09.00-20.00 Fre 09.00-18.00 Lör-sön 10.00-15.00 Begränsade öppettide
 7. Lunds Universitet söker en ny kollega med rollen Minst en professor i rättssociologi I Lund, heltid anställnin

Hem Börja plugga Beteende- & Socialvetenskap Sociologi / Socialpsykologi Masterprogram i rättssociologi. Masterprogram i rättssociologi. Lunds universitet. Beteende- & Socialvetenskap. Sammanfattning. Utbildningstyp Universitet Lund; För att se alla kursstarter, läs mer hos utbildaren. Om Lunds universitet. Utbildningstyper. Hej allihopa!Lund är ju en äkta studentstad där man kan ta del av en massa intressanta saker! Nu är det ju lite mer begränsat med tanke på den rådande situationen i världen, men det betyder inte att det inte fortfarande finns en väldans massa att göra i Lund [BR]Rättssociologi är samtidigt en rättsvetenskap och en samhällsvetenskap. Ett och samma projekt kan vara relevant i båda riktningarna. Box 117, 221 00 Lund, Sweden Telephone +46 (0)46 222 0000 (switchboard) Fax +46 (0)46 222 4720. Invoice address: Box 188, 221 00 Lund Organisation number: 202100-3211. Webmai

Rättssociologi - Om att undersöka relationen mellan rätt

stiftsjurist i Lund, dels som högskolelektor på halvtid vid Rätts­ sociologiska institutionen, Hans Klette, docent i straffrätt och t.f. professor vid Rättssociologiska institutionen, samt Dan Magnusson, FD i rättssociologi och verksam vid Brottsförebyggande rådet. Till sakkunniga medlemmar i tjänsteförslagsnämnden utsågs pro Här kan du läsa om talarna vid Forskardagen 2021. Fler talare tillkommer. Dag Wetterberg. Advokat Dag Wetterberg är grundare av Wetterberg Advokatbyrå som är en affärsjuridisk advokatbyrå med specialisering inom GDPR, immaterialrätt, it- rätt, marknadsrätt, yttrandefrihet samt rättsprocesser inom dessa områden

RÄSA03, Rättssociologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng

 1. Rättssocio studerar rättssystemets samhälleliga grunder och konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer. Ämnet framhåller vikten av utomrättsliga faktorer i samband med rättsligt beslutsfattande och för konfliktlösning. 1972 inrättades rättssociologi som självständigt ämne i Sverige i och med inrättandet av den första professuren vid Lunds universitet
 2. ne, men även om du har det, överbelasta dig själv inte och unna dig en bra dator eller skrivhäfte!) 2.) Cykel, buss/tågkort behövs oavsett om du bor centralt eller lite utanför Lund. Men också om du pendlar från Malmö eller.
 3. Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs Professional Ett urval av Lena Lindgrens publikationer om legitimitet, liberalism, modernitet, rättssociologi, sociala styrningsformer mm samt intervjuer med bland andra Lyotard, Serres och Svenbro
 4. Startdatum: Höst 2022 - Lund Masterprogram i rättssociologi. Masters Programme in Sociology of Law (SASOL) The Master of Science in Sociology of Law is an interdisciplinary programme aimed at introducing students to the study of law, legal institutions and legal behaviour in a social context
 5. LIBRIS titelinformation: Tidskrift för rättssociologi . Kumulerat index för 1983-1989 i 1989:3/4; Red.: Antoinette Hetzler; Ansv. utg.: Kjell E. Eriksson (1983/84.

Rättssociologi - då och nu - Lunds universitets boksho

Lund: Studentlitteratur. Dahlstrand, Karl (2007). Den anomiska rätten. Om undantagskonstruktionen av de rent ideella kränkningsersättningarna. Lund: Research Report in Sociology of Law. Dahlstrand, Karl (2012). Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Lund: Lund Studies in Sociology. På lördag den 2 oktober är det Kulturnatten i Lund och Lunds universitet bidrar med många aktiviteter. Äntligen Kulturnatt igen! Välkommen att botanisera bland våra digitala och fysiska evenemang - från förmiddag till sen kväll. Lunds universitet erbjuder många aktiviteter för alla åldrar och inom flera områden

Gabriela flyttade våren 2017 från go'a Borås till Lund för att börja studera till rättssociologi. Efter två år insåg hon att socionomyrket var mer lockande och bytte till socionomprogrammet. I mitten av bytet av studieinriktning hittade Gabriela hem till Västgöta Nation och hon blev aktiv förman våren 2018 Hur är det att jobba på Lunds Universitet? Läs företagsrecensioner från nuvarande och tidigare anställda samt ansök till lediga tjänster Kurser i rättssociologi kan kombineras med andra kurser till en filosofie kandidat-, magister­eller mastersexamen med fördjupning i rättssociologi. Lund University. Published on Aug 27,. ISBN 9780521673921 Publicerad: Cambridge : Cambridge University Press, 2008 Fint skick 200 kr Rätten i samhället : [en introduktion till rättssocio] / Thomas Mathiesen ISBN 9144038143 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2005 Fint skick 140 kr Rättssociologi som rättsvetenskap / Håkan Hydén Juridiska Föreningen i Lund har under år 1970 bedrivit följande verksamhet: 11 febr. Föredrag av prof. Vilhelm Aubert, Oslo, över ämnet Juridik — samhällsvetenskap och politik. — 14 febr. Kaffe forensis med rubriken Jurist-70 under medverkan av universitetslektorn Micha Markendag och jur. kand. Göran Ravnsborg. — 16 febr.—7 mars

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskap om och förståelse för ämnet rättssociologi samt sociala normers och rättsreglers ursprung, tillämpning samt reglerings- och styrningsformer. Målet är vidare att studenten ska utveckla en förmåga och färdighet att genomföra rättssociologiska undersökningar Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom lunds universitet, media-tryck Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri 253207 Rättssociologi 253209 Strategisk kommunikation 253211 Service management 253971 Samhällsvet fakultetsstyrelsen 253975 Graduate School 253981 Kansli S 253983 Institutionsservice 253987 Centrum för Europaforskning 196 Laboratoriemedicin, Lund 197 Kliniska Vetenskaper, Lund

Studieort: Lund Behörighetskrav: Grundläggande behörighet + Mate­ matik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdes­ behörighet A5). Se hemsida för ev förändringar Universitetslektor i rättssociologi vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare \nAnnika.Rejmer@jur.uu.se\n018-471 7997 \n \ Om etik och moral i ingenjörskonsten av Joachim Lentz & Lars Wadsö (red) 12 maj, 1987 Förläggaren 0. Den här boken handlar om ingenjörs- och teknikeretik. I koncentrationslägret Auschwitz dödade man upp till 40.000 människor om dagen: en teknisk helhetslösning. Det behövdes storskalig ingenjörsmetodik för att genomföra folkmordet Adjungerad ledamot vid Hovrätten för Västra Sverige (Göteborg), maj-oktober 2018. Professor i allmän rättslära, juli 2014 -. Kallelseprofessur. Avdelningen för juridik, Handelshögskolan, Karlstads universitet. Adjungerad ledamot vid Kammarrätten i Göteborg, mars-augusti 2014. Professor i rättsvetenskap, december 2011 - juni 2014

Kriminologernas Universitetsförening - ETABL 201

Dnr: JPG010/20211 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Juridik Litteraturlista Allmän rättslära II Gäller från och med 19 apr 202 Nordisk Förening för Rättssociologi anordnade d. 29 nov.—d. 1 dec. 1968 i Saltsjöbaden den andra nordiska forskningskonferensen i rättssociologi. Konferensen ägde rum i samarbete med Sveriges Juristförbund. Ett sjuttiotal personer deltog i konferensen, vars huvudtema var den rättsliga beslutsprocessen Har studerat rättssociologi/sociologi vid Lund University Har också studerat Historia, Statskunskap, rättssociologi och Fil kand · Examensår 1965 Har studerat vid Metropolitan University, London visiting professo Tickets On Sale Today And Selling Fast, Secure Your Seats Now. UK Tickets 202 Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i rättssociologi generellt på alla nivåer. Undervisningen sker på svenska och på engelska. Den sökande kommer att undervisa, ha kursansvar, handleda studenter i examensarbete samt att forska inom ämnet. Viss administration förekommer och tid för kompetensutveckling ingår i tjänsten

Beteendevetenskap, Universitets- & högskoleutbildning i Lund. Utbildningen har lagts till i listan till höger. Välj 6 st utbildningar som du vill jämföra. Ett övergripande mål är att bättre förstå samspelet mellan människor och deras omgivning, för att kunna bidra till att utveckla.. Reglerteknik Religion Retorik Riskhantering och samhällssäkerhet Rymden Rättssociologi. S. Box 3, 221 00 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) webbansvarig@lub.lu.se. Hela vägen upp.

ESN Lund is a non-profit student organization where all students are welcome. masterprogrammet i kriminologi eller en fristående kurs i kriminologi eller rättssociologi! Vi anordnar nollningsperiod för alla förstaårsstudenter Läs mer. Lunds Akademiska Officerssällska Hoten på BMC i Lund. Håkan Hydén, professor emeritus i rättssociologi vid Lunds universitet. Lunds universitets rektor chikanerar välmeriterade och erfarna personer.. OJLU. Om plattformen. Open Journals vid Lunds universitet är en plattform för vetenskapliga open access-tidskrifter publicerade vid Lunds universitet. Plattformen bygger på den fria programvaran Open Journal Systems och tjänsten tillhandahålls av Biblioteken vid Lunds universitet. Arbetsliv i omvandling Krönika: Marcin de Kaminski, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet 2013 Kunskap som kapital. Ja, kanske. En av vår sam- och framtids stora frågor är eller borde vara vem som äger den kunskap vi omger oss av. Samtidigt som lärande ses som ständigt pågående processer, och kunskap som något man.. Rättssociologi läses lämpligen inom ramen för ett juristprogram. En fristående kandidat i rättssociologi lär dessvärre inte leda till så mkt i jobbväg, tyvärr. Pluggar man jurist kan man lätt inrikta sig mot rättssociologi det sista året inkl. skriva sin uppsats inom det. Sedan har man dörrarna öppna för att söka vanliga juristjobb med såväl hög jobbsäkerhet som hyfsad.

Video: Forskare och kontaktmöjligheter Samhällsvetenskapliga

Juridiska fakulteten - YouTubeProfessor ifrågasätter våldtäktsdom | SVT Nyheter

Rättssociologi - Wikipedi

 1. på helfart i Lund. Detsamma gäller även STAA31 (1-15 hp) och STAA32 (16-30 hp). För tillfället ges ingen grundkurs på halvfart. Kursen består av dessa delmoment: Statistiska grundbegrepp (7 hp) Momentet inleds med beskrivande statistik, något om index och demografi
 2. Veg of Lund Voice Diagnostic WordDiagnostics Xenergic Zemission Tidigare innehav Ledning och styrelse Styrdokument Kontakt Undermeny för Kontakt. Vi som arbetar här Undermeny för Vi som arbetar här. Adila Malik Amanda Franzén Annika Lindström.
 3. Vi lärare i Lund var nog först med att uppfatta skalven från England och USA och många konverterade snabbt till fromma för kapitalismens segertåg genom historien. Thatcher, the milk snatcher, i England väckte respekt i många läger för sin avveckling av den offentliga sektorn och samhällsansvaret
 4. 1968 och därefter. Vad betydde det för mig och vad säger den om relationen mellan rättsvetenskap och rättssociologi
 5. Pris: 204 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Om normer av Matthias Baier, Måns Svensson på Bokus.com
 6. Nyheter. Skolbibliotekarie i Växjö blir ny ledamot i läsrådet. - Eric har arbetat framgångsrikt under flera år och är en synlig och mycket kunnig representant för vad skolbibliotekarier gör för nytta för varje elev, kommenterar Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder. Läs mer
 7. Vi söker nu en universitetslektor för en tidsbegränsad anställning under perioden 21-08-01 - 23-01-31 Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning på grund-, fortsättning- och kandidatnivå i rättssociologi men undervisning på fakultetens engelskspråkiga mastersprogram med fokus på metodundervisning ingår också

Stefan Larsson är lektor och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Han är även jurist och påfallande tvärgående i sin forskningsprofil, med dubbla doktorsgrader; filosofie doktor i rättssociologi och teknologie doktor i fysisk planering rättssociologi. Visar alla 2 resultat Foucault, Michel Övervakning och straff Fängelsets födelse. 2017. 238 kr. Lägg i varukorg. Sahlin, Ingrid Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen 222 22 Lund. Arkiv förlag.

Om rättssociologi introducerar ett innovativt tankesätt som bygger på att rättssociologi utgår från fyra dimensioner: Förlaget bakom boken är Studentlitteratur AB som har sitt säte i Lund.Köp boken Om rättssociologi direkt från en annan student på Studentapan och spara pengar Uppsatser om RäTTSSOCIOLOGI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten

Anna Piasecka. Universitetslektor. Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap. anna piasecka lnu se. 0470-70 89 98. 3062, Hus N, Växjö. Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild. Universitetslektor i Rättsvetenskap På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare

Om rättssociologi - Matthias Baier, Ida Nafstad, Måns

Kalendarium | Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hitta rätt via ämne Samhällsvetenskapliga fakultetens

Start | Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotekMöt lärare som engagerat sig i uppdragsutbildningStöd till forskning | MedarbetarwebbenLUP Student Papers | Samhällsvetenskapliga fakultetens