Home

Examen från fristående kurser

Bygg din egen examen och skapa ett unikt program lnu

  1. st hälften av de avklarade kurserna ska vara inom samma ämne
  2. Examen från fristående kurser eller program? All universitetsutbildning består av kurser som du kan kombinera för att ta ut en examen. Du kan läsa kurserna inom ett program eller själv välja fristående kurser, och båda vägarna kan leda till samma mål: en universitetsexamen
  3. Examen i medie- och kommunikationsvetenskap Grundutbildningen i Medie- och kommunikationsvetenskap består av fristående kurser upp till 90 högskolepoäng (hp). Kurserna kan med fördel kombineras med andra fristående kurser till en examen
  4. Om du hellre sätter ihop din utbildning på egen hand så kan du läsa fristående kurser. Då väljer du själv vilka kurser och ämnen som du vill läsa. På så vis sätter du ihop en utbildning med en egen profil som kan leda fram till tre olika examen: Filosofie kandidatexamen, Ekonomie kandidatexamen eller Politices kandidatexamen
  5. Examen från fristående kurser eller ett program? Du kan antingen läsa kurser paketerade som ett program eller själv sätta ihop din examen genom att läsa olika fristående kurser. En examen baserad på fristående kurser är lika mycket värd som en examen från ett program men kräver lite mer planering från din sida för att säkerställa att du kommer kunna uppnå examenskraven
  6. Du kan skapa en Filosofie kandidatexamen i psykologi (en så kallad generell examen) med hjälp av fristående kurser. Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av - och som kan ge dig den kunskapsprofil du önskar och tror dig behöva på arbetsmarknaden

Läser du exempelvis abc-kurser i fek kan du nog plocka en examen där (och då snackar vi ju enbart 50% av kurserna). Annars tror jag som du säger att det går alltmer mot krav på uppsatsrkivande vid skolan, ev. ett par andra kurser därtill Den alternativa vägen till en examen är via fristående kurser. Detta innebär att ifall man vill plocka ut en examen inom ekonomie kan man istället skugga programmet och läsa alla de kurser som ingår i programmet på egen hand. Detta betyder att man söker alla kurser var för sig istället för en gång (när man söker till programmet) En examen kan nås via fristående kurser som du själv väljer eller via ett program, det vill säga kandidat-, magister- eller masterprogram. Ett program följer en viss utbildningsplan, där vissa/eller alla kurser obligatoriska. Är du registrerad på ett program och har läst de obligatoriska kurserna, får du ha med programnamnet i examensbeviset Att läsa kurser. Vill du ha mer valfrihet kan du själv kombinera fristående kurser till en utbildning som leder fram till en examen. Då kan du välja vilka kurser du vill och du kan läsa olika ämneskurser i den ordning du vill. Förutsatt att du läser A-kursen före B och C och så vidare, inom samma ämne Om du läser fristående kurser kan du själv utforma din examen genom att kombinera de kurser du vill enligt de krav som gäller för generella examina. Vill du ha hjälp med att planera din utbildning fram till en examen kontakta en studievägledare

Examen - umu.s

När du läser fristående kurser kan du profilera din egen utbildning genom att kombinera de kurser och ämnen du vill. Att ta en examen från fristående kurser är lika mycket värt som om du tar examen efter att du har läst ett program. Det finns dock vissa krav som man måste uppfylla för att kunna ta ut en examen Vägen till examen kan gå via ett utbildningsprogram eller via fristående kurser som du själv har kombinerat. Det är ingen skillnad mellan en examen som består av fristående kurser och en examen som bygger på ett program. Det som skiljer sig är vägen dit. Alla utbildningar vid universitetet, även programmen, består av olika kurser Hur du kombinerar fristående kurser till en examen kan du läsa om under Examensregler. Oavsett om du uppfyller examesfordringarna genom att ha läst inom program eller fristående kurser så ser examensbeviset ser likadant. D v s hur man inhämtat kurserna syns inte i examensbeviset Vägen till examen kan gå via ett utbildningsprogram eller via fristående kurser som du själv har kombinerat. Det är ingen skillnad mellan en examen som består av fristående kurser och en examen som bygger på ett program. Det som skiljer sig är vägen dit Hur visas det? 5. Kan jag blanda att läsa kurser på distans tillsammans med att läsa på skola? (tex termin 1 på distans, termin 2 på plats i skolan..) 6. Går det att göra en termin utomlands när man väljer fristående kurser 7. Kan jag blanda fristående kurser från olika skolor? STORT tack om du kan besvara detta

En unik examen - Linköpings universite

Kurs eller program - två vägar till examen Lunds universite

I examen redovisas bara de kurser som krävs för examen. En kandidatexamen ska till exempel omfatta 180 högskolepoäng, inte mer. Om du har läst kurser utöver detta kan du begära att få ut kursbevis eller studieintyg med de aktuella kurserna från din institution Examen via fristående kurser vs. kandidatprogram Utbildning och studier Examen via fristående kurser vs. kandidatprogram - Flashback Forum Flashback Forum 37 171 besökare onlin Högst 30 högskolepoäng från avancerad nivå får ingå i en kandidatexamen. I utbildningsplanen för programmet finns angivet vilken examen du kan få och vilka kurser som ska ingå. Om du har frångått utbildningsplanen och önskar ha med fristående kurser i en yrkesexamen måste du ansöka om medtagande och få detta godkänt Program och fristående kurser är två olika vägar som leder till samma mål, nämligen examen (kandidat-, magister- eller masterexamen). Teologie kandidatexamen (teol kand) 180 hp. Information om hur du sätter ihop dina kurser till en teologie kandidatexamen - oavsett om du läser program eller fristående kurser - hittar du här Fristående kurser på grundnivå påbörjas efter gymnasiestudierna och omfattar normalt sett de grund- och fortsättningskurser inom de första 90 högskolepoängen av ett ämne. Våra kurser på grundnivå. Kurser på avancerad nivå. Med en examen från grundnivå har du möjlighet att söka vidare till kurser på avancerad nivå

Examen Studentwebben - SLU

Har du läst fristående kurser eller bara delar av din utbildning inom program hittar du information om vad som krävs för examen här. Du har läst fler kurser än det krävs för examen. Du har kurser från andra svenska högskolor/universitet som du vill räkna med i examen Examen på grundniv Övriga 30 hp väljer du själv bland kurserna på avancerad nivå och grundnivå. 15 hp av de 60 hp kan vara kurser från grundnivån. Masterexamen. Man når en masterexamen genom 120 hp, motsvarande två års heltidsstudier på kurser eller utbildningsprogram på avancerad nivå efter grundexamen Kurser från andra universitet kan räknas med i en examen från Uppsala, men det är en bedömning från fall till fall om de räknas som datavetenskap här (det är alltså inte säkert ens i de fall där kursen kallas datavetenskaplig vid det andra lärosätet) Fristående kurser examen olika universitet Designa din egen utbildning - läs fristående kurser - Linköpings Alla kurser som ska ingå i examen ska vara slutförda och registrerade i Ladok när du ansöker om examensbevis. Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning För att ta med delkurser från en oavslutad kurs i din examen, måste du i fritextfältet i din ansökan skriva vilken oavslutad kurs det gäller och vilka/vilken delkurs som det gäller. Examenshandläggarna har inte möjlighet att lämna ett förhandsbesked om delkursen kan ingå i din examen utan det kan du själv avgöra genom att titta i kursplanen

Hej, jag är intresserad av att genom fristående kurser få en sociologi examen. Jag kommer att bo utomlands i ett år men vill plugga distans samtidigt. Min fråga är om jag måste ta distans kurser ifrån samma universitet för att sedan kunna kombinera dom till en fulländad examen, eller om det inte spelar någon roll vilket universitet jag väljer att läsa sociologi på distans Grundprincipen är att elever läser det matematikspår (a, b eller c) som gäller i det valda programmet, men det finns inget juridiskt hinder för elever att ta med sig kurser från andra matematikspår i sin examen. En elev som läst matematik 1a kan som nästa kurs till exempel läsa matematik 2b eller 2c Jag har sökt till skolan nu till höst och ligger på reservplats på programmet Samhällsvetare. Jag har kommit in på kurser, min tanke var ju att kunna ta en examen till slut med hjälp av fristående kurser

Fristående kurser Undermeny för Fristående kurser. Grundkurser (grundnivå) Brev från prefekten Jobba hos oss Kontakt Undermeny för Kontakt. Personal Det är viktigt att veta att för att kursen ska kunna ingå i en examen, får din valbara kurs inte överlappa/motsvara kurser som du redan har läst Designa din utbildning med fristående kurser . Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen. Följande krävs för att kunna ta ut en examen: Totalt 180 hp (3 år på heltid) Hälften, det vill säga 90 hp, ska vara fördjupning i ett huvudområde. Det finns 26 huvudområden att välja mella En examen baserad på fristående kurser är lika mycket värd som en examen från ett program men kräver lite mer planering från din sida för att säkerställa att du kommer kunna uppnå examenskraven Fristående kurser VS ekonomprogrammet Arbetsliv och arbetsmarknad. 1 Inte yrkesexamen utan vanlig examen (samma examen som HHS) 2 Ja, det ska inte vara några problem att tillgodoräkna då. Läser du fristående kurser sätter du själv ihop kurser till en examen på grundnivå - en kandidatexamen. De ämnesutbildningar du kan ta kandidatexamen i hos oss är bokhistoria, etnologi, förlags- och bokmarknadskunskap, idé- och lärdomshistoria, intermediala studier, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap Studierektorer bistår med bedömning av kurser från andra lärosäten/andra länder i de fall studenten ansöker om examen på basis av fristående kurser. Inom vårdutbildningarna kan studenter som har en äldre eller utländsk avslutad yrkesutbildning komplettera med fristående kurser för att erhålla kandidatexamen, vilket är ett krav för att kunna söka magisterutbildning

Studierektorer bistår med bedömning av kurser från andra lärosäten/andra länder i de fall studenten ansöker om examen på basis av fristående kurser. I båda dessa fall utgår studierektor i sitt beslut från hur de aktuella kurserna bidrar till att uppfylla utbildningens mål, exempelvis åskådliggjort via målmatrisen Plocka ihop din egen examen. Att läsa fristående kurser gör att du kan plocka ihop din egen alldeles unika utbildning. För att kunna ta ut en kandidatexamen behöver du läsa totalt 180 hp, vilket motsvarar tre års heltidsstudier och minst 90 hp ska vara inom ett ämne, ett huvudområde Kurser med gemensamt innehåll och litteratur får inte ingå i samma examen, utan endast unika högskolepoäng får ingå, d v s alla kurser ska ha olika/unikt innehåll. För att du inte ska läsa samma kursinnehåll som du redan läst kan du ansöka om tillgodoräknande av högskolepoäng från en kurs till en annan kurs (poängen kan dock ändå bara räknas en gång i examen) Fristående kurser hösten 2021. . I pandemins spår vill Chalmers erbjuda fler möjligheten att kunna studera vidare. Därför kan du nu läsa ett antal fristående kurser hösten 2021. Ansökan till de fristående är nu öppen på antagning.se. Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA En fristående examen bedöms av oberoende bedömare som representerar arbetslivet och utbildning. För varje helhet i examen deltar tre personer som bedömare. Om du är missnöjd med bedömningen kan du överklaga hos bedömarna. Detta ska göras inom två veckar efter det att du fått bedömningsresultatet

Din utbildning börjar lida mot sitt slut och det är dags att ta ut din examen. I och med detta väcks säkerligen en mängd nya funderingar. Det finns många saker du kan jobba med när du är färdig, beroende på den inriktning du läst, dina intressen, kunskaper och erfarenheter Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen

Du kan använda dina poäng från fristående kurser, yrkesutbildning, lärlingsutbildning och i vissa fall validering/prövning, i en gymnasieexamen eller ett slutbetyg. Slutbetyg från komvux. Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att få slutbetyg från Komvux fram till den 1 juli 2025 Examen. Vid Kulturgeografiska institutionen kan du läsa kurser och program inom tre huvudområden: kulturgeografi, samhällsplanering och geografi. Du kan läsa till en kandidatexamen, masterexamen eller doktorsexamen. För varje examen finns en examensbeskrivning som anger vilka kurser som ingår Att skapa en examen av fristående kurser Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av - och som kan ge dig den kunskapsprofil du önskar och tror dig behöva på arbetsmarknaden

Video: Bygg din egen examen! Institutionen för psykolog

Fristående kurser - sommarkurser. MOOC - Massive Open Online Courses. Utbildning för gymnasielärare. Uppdragsutbildning. Studievägledning. För dig som student. Internationella möjligheter. Juristexamen och karriär. Juridiska Föreningens pedagogiska pris. Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning Fristående kurser. Genom att välja fristående kurser istället för ett program, kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och tålamod eftersom platsbrist ibland gör att du inte alltid kan läsa kurserna i den ordning du önskar Våra fristående kurser som startar under höstterminen 2021 går fortfarande att söka till. Skicka din ansökan så fort som möjligt för att säkra din plats. Kurser öppna för anmälan (antagning.se) Observera. En kurs kan komma att ställas in av olika anledningar, exempelvis om det blir för få sökande eller antagna Bygg din egen examen! Att skapa en examen av fristående kurser Till skillnad från program, ger fristående kurser en möjlighet att utforma en unik utbildning där du efter eget huvud väljer att plocka ihop de ämnen du är intresserad av - och som kan ge dig den kunskapsprofil du önskar och tror dig behöva på arbetsmarknade Vård- och omsorg fristående kurser. För dig som vill läsa enstaka kurs erbjuder vi flexibelt lärande. Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år. utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10 Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 h Efter examen finns goda möjligheter till ett arbete inom en mängd områden där juridisk expertis efterfrågas. Vi erbjuder ett flertal intressanta kurser inom juristprogrammet samt också fristående kurser. Programkurser finns på både grundnivå och avancerad nivå, med möjlighet till fördjupning och bredd

Chalmers erbjuder en fristående kurs om klimatet vårterminen 2022. Gör din anmälan på antagning.se. Sista anmälningsdag för den fristående kursen nedan är den 15 oktober, men den kan även komma att vara öppen för sen anmälan. Observera att kurser med färre sökanden än vad som angetts som minimigrä / Program och fristående kurser Kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Här hittar du alla kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen. Läsåret 2021-2022

Examen med fristående kurser - Flashback Foru

möjligt att kombinera studier på fristående kurser till en examen, utan att följa ett program. De flesta lärosäten erbjuder fristående kurser och program på distans, där vissa kan var helt nätbaserade. För inhemska studenter och studenter från EU/EES är studierna avgiftsfria . Detta gälle Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Upplägget för utbildningen gjordes om inför läsåret 2019/2020. Studenter som antogs 2018 eller tidigare följer en annan studieordning. Antagna 2021/2022

Fristående kurser, en alternativ väg till examen

Läsår: 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016. Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Upplägget för utbildningen gjordes om inför läsåret 2019/2020. Studenter som antogs 2018 eller tidigare följer en annan studieordning. Antagna 2021/2022 Programmet för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz omfattar 60 högskolepoäng (40 veckor). Programmet består av teoretiska kurser/moment om motsvarande 37,5 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 22,5 högskolepoäng

Sätt ihop en egen examen - Södertörns högskol

examen www.hsv.se Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen från fjäll till hav vid Umeå universitet samt Happiness vid dre väl för en fristående kurs utan särskilda förkunskarav Efter examen - från studentliv till karriär. Möt några av våra tidigare studenter som berättar om sin resa och ger tips till dig som funderar på att börja plugga Om kurser från ett annat lärosäte ska ingå i din examen ska intyg och kursplan med litteraturlista skickas in på begäran. Inte längre student? Om du inte har ett studentkonto på Högskolan i Halmstad kan du ansöka om examensbevis på en särskild blankett examen (högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen) samt program mot konstnärliga examina. Programmens nominella studietid sträcker sig från 1 till 5,5 år. Bland studenter som läser fristående kurser finns både de som läser en kurs på ett par högskole-poäng och de som kombinerar flera kurser till en hel utbildning mot en examen Betyg och examen från Komvux Dina betyg När du har slutfört kurser på Komvux kan du få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser du har slutfört och vilket betyg du fått på de olika kurserna

Läsa kurs eller program? - Studera

Som student vid Högskolan Väst har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. Har du avklarade kurser sedan tidigare antingen från Högskolan Väst eller andra lärosäten som du vill räkna in i ditt program eller examen kan du ansöka om tillgodoräknande. Är du osäker på hur det fungerar, ta kontakt med studie- och karriärvägledningen fristående kurser och program, yrkesexamensprogram som kräYer en tidigare examen och uppdragsutbildning. 0 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor anges att en utbyggnad av förskollärar-, lärar-oc Fristående kurser på grund- och avancerad nivå Program som leder till yrkesexamen Forskarutbildning Livet som student För att bli legitimerad psykolog krävs att du efter examen från psykologprogrammet gör praktik under handledning i ett år Institutionen för odontologi ger fristående kurser som leder till en examen på avancerad nivå. 1. Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi (15 hp) Denna kurs ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du får också de nödvändiga kunskaperna inom. I en gymnasieexamen utfärdad från den 1 januari 2017 får alla kurser från kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå ingå samt betyg från gymnasieskola med undantag av idrott och hälsa 1. För den som har flera betyg från samma kurs eller betyg från jämförbara, alternativa eller överlappande kurser ska det högre betyget tas med i examensbeviset eller gymnasiesärskolebeviset

Vad krävs för examen? - Örebro universite

Jag har alltså läst 80 p turism och 60 p sociologi (allt som fristående kurser) och när jag fått godkänt på sista uppsatsen så ansökte jag helt enkelt om en examen i sociologi med turism som biämne. Tog ut min examen i oktober 2004. Prata med er studievägledare för att få veta vilka kurser ni kan kombinera. Lycka till Studera historia - från A till Om du läser fristående kurser kan det leda fram till en sk. fil.kand-examen. Se vad som kan ingå i en generell examen där fristående kurser kombinerats, och vilka ämnen som kan vara huvudområde. Nedan finner du HTs examensbeskrivningar Fristående kurs till sommarterminen. Fristående kurs till höstterminen. Sommarmatte. Masterprogram. Planera för din första tid på Chalmers. Ny student - Detta behöver du veta. Du som vill ansöka om examen från annat program måste själv kontrollera att examensfordringarna är uppfyllda

Magister- och masterexamen från fristående kurse

Har du läst på ett program kan du titta i Utbildningsplanen för programmet. Där står det vilken examen din utbildning leder fram till. Om du har läst fristående kurser kan du läsa vad som krävs för examen i vårt I dokument Örebro universitets lokala krav för generella examina som du hittar under rubriken Vad krävs för examen Det krävs att du har examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp/120 p från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen, då den är behörighetsgivande för masterexamen. Vilka kurser kan jag ta med i examen? Du kan endast ta med de kurser som ingår i examen enligt utbildingsplanen. Kurserna skall vara avslutade Efter ett år insåg jag att det var ekonomi på programmet som jag tyckte var allra roligast. Därför bestämde jag mig för att hoppa av programmet för att läsa fristående kurser och själv plocka ihop till min kandidatexamen. Fördelen med att läsa fristående kurser är att man har oändliga valmöjligheter

Fristående kurser | Institutionen för biomedicinEn unik examen - Linköpings universitet

Tentamen, examination och tillgodoräknande. Examinationskrav och examinationsformer varierar från kurs till kurs. Vanligtvis anordnas dock vid slutet av varje delkurs ett skriftligt prov samt efter fem veckor möjlighet till omtentamen. I slutet av augusti erbjuds dessutom s k uppsamlingsskrivningar, vilket innebär att samtliga kurser som. Att läsa en kurs på distans. Under de senaste åren har intresset för att läsa en utbildning på distans ökat markant och även utbudet på bra distansutbildningar. Idag kan man läsa allt möjligt på distans, se lista ovan för att hitta en kurs som passar dig. Det finns allt ifrån kostrådgivning och skepparexamen Om du vill läsa fristående kurser och bygga en egen examen (generell examen) är det många saker du behöver tänka på. Kontakta gärna en studievägledare inom det område du är intresserad av för att se om vi kan utfärda den examen du efterfrågar samt för planering och information Fristående kurser. vid Socialhögskolan. This page in English. Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer

Våra utbildningar - Institutionen för data- ochTeologi bör inte vara frikopplat från församlingslivet

Program & kurser. SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är intresserad av att läsa vidare på universitet. Vi har program på grundnivå, avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden. Fristående kurser Litteraturvetenskapens uppgift är att fördjupa kunskapen om litteratur - från äldsta tid till nutid, från fin- till populärkultur, avancerad och forskarutbildningsnivå och avlägga examen på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå. Fristående kurs Visa. HT-22 Distans. Från och med 1 juli 2007 startade en ny utbildnings- och examensstruktur. Du som har påbörjat dina studier före 1 juli 2007 har rätt att slutföra din utbildning för att ta ut examen enligt äldre bestämmelser till och med 30 juni 2015 Examen på grundnivå omfattande 180 hp inom vård, medicin, omsorg eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3