Home

Vad är fra lagen

UK Trusted Erectile Dysfunction Treatments. Buy UK Branded Tablets Online From Just £7.50. UK's Trusted Online Doctor Service & Pharmacy. Best Value For Ordering Your Medication FRA-lagen är den informella benämningen på en rad lagändringar i Sverige samt en ny lag, som föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63 - En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Vad är FRA lagen i förhållande till underrättelseverksamhet? Försvarets radioanstalt (FRA) ska alltså få tillgång till den trafik som passerar Sveriges gränser. Mer specifikt betyder FRA lagen att Försvarets radioanstalt tilldelats befogenhet att bedriva avlyssning av trafik på internet och telefon Den 18 juni klubbades den så kallade FRA-lagen igenom i riksdagen. Lagen träder i kraft den 1 januari 2009. Försvarets radioanstalt fick därmed rätt att spana i radiotrafik och kabeltrafik, dvs internet- och telefontrafik för att kartlägga yttre hot mot landet

FRA-lagen, som egentligen är flera lagar och lagändringar - lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet , lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och sekretesslagen (ersatt av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) , och tillkomsten av en ny lag (lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten De som vill stoppa FRA lagen menar att I själva verket är den nya lagen i sig ett allvarligt angrepp på det öppna och fria samhället, i och med att staten bereder sig tillträde till medborgarnas privata kommunikation

Everyman Racing deals - Deals on Sports & Outdoor

Lagen innebär att FRA får rätt att övervaka alla svenskars privata kommunikationer. Den innebär t.ex. att om man har en blogg på en amerikansk server och skriver något på bloggen som egentligen är menat som ett skämt, men att det är svårt att avgöra om det är ett skämt eller inte att man riskerar att få sin dator konfiskerad, sitt hem genomsökt etc Genom FRA:s underrättelseverksamhet får Sverige unik kunskap om utländska förhållanden. Tillförlitliga underrättelser om omvärlden är viktiga för att Sverige ska kunna bedriva en självständig utrikes- och säkerhetspolitik. På FRA arbetar vi också för att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet Jag vet vad FRA-lagen betyder för källskydd, meddelarfrihet och sekretess. Men det spelar egentligen ingen roll. Om folk känner en oro för att vara övervakade finns risken att de inte vågar kontakta en tidningsredaktion eller höra av sig till en advokat. Lagen blir ett problem, även om FRA inte läser enskilda svenskars mejl 1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Polisverksamhet bedrivs av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Lag (2014:588) Ja, vad är en röst på Miljöpartiet egentligen? Enligt vad som skrivs av Rick Falkvinge (pp) och Christian Engström (pp), ordförande respektive vice ordförande i Piratpartiet och två mycket trevliga herrar är en röst på Miljöpartiet en röst på mer, starkare och bredare repression.Visserligen beskrivs mycket riktigt att vi är emot alla idiot-lagar och lagförslag från.

För det första är det viktigt att komma ihåg att vi faktiskt har fått sossarna att göra en överenskommelse med oss om att vi river upp FRA-lagen efter valet. Men när det gäller själva sakfrågan så glömmer Piratpartiet att sannolikheten att de kommer in (tyvärr) är väldigt liten samt att sannolikheten att ett antal partier skulle gå med på deras krav kanske är ännu mindre 21 mars 2013 sjösattes idén om ett nytt parti, Demokraterna.Ambitionen är att etablera Demokraterna som ett parti med rötter internationellt.Demokratiska partiet finns i länder över hela världen dock tills nu inte i Sverige. Det fick ett positivt gensvar men också reaktioner från främst dem som var emot demokrati och de slog direkt ned på en text om FRA-lagen Jag är emot (67 %) Jag vet inte vad FRA-lagen innebär (11 %) Jag bryr mig inte (10 %) Antal röster: 2800. Annons Det är min uppfattning av även här ville de som skapade vår grundlag, undvika ett samhälle där staten kunde systematiskt lyssna dess medborgare kommunikation oavsett om den är digital eller analog. FRA-lagen innebär massavlyssning av svenska medborgare och jag tycker att det kränker själva andemeningen i vår grundlag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Individens okränkbarhet och frihet är borgerliga kärnfrågor. FRA-lagen frångår den viktiga rättssäkerhetsprincipen att enbart brottsmisstänkta medborgare ska kunna utsättas för integritetsinskränkningar av staten. Regeringen bör göra genomgripande förändringar i FRA-lagen FRA-lagen står för Försvarets Radioanstalt och syftet med lagen är att reglera på vilket sätt det så kallade Försvarets radioanstalt får använda sig av kommunikation i dem kablar som passerar Svenska gränsen. Mer innefattande menas kablar som telefon och internettrafik. Ett mer avancerat ord för den här branschen är signalspaning - Den signalspaning vi utför är viktig och är ett gott skydd för Sverige. FRA lyder under svensk lag, så hur regelverket ser ut är främst en fråga för politiken, säger Ola Billger. Nu ska lagen uppdateras. Den viktigaste förändringen som föreslås i SOU 2020:68 är att FRA skall tillåtas bedriva signalspaning i samarbete med främmande makt. På ett plan kan man säga att det är en kodifiering av vad som redan genomförs, men här någon stans börjar min väns - ni minns, han i baren - gräns passeras

Ask-a-Pharmacist Anytime · Trusted and Reviewed 5

  1. Lagändringarna, som snabbt gavs namnet FRA-lagen, var ursprungligen förslag från den socialdemokratiska regeringen. Lagen mötte hårt motstånd från flera håll och när en första votering.
  2. Den 10 juli ska Europadomstolen slutgiltigt avgöra framtiden för FRA-lagen. Domstolen ska pröva om lagen har tillräckligt med skydd för den personliga integriteten och på vilket sätt.
  3. UPPDATERING: Scaber Nestor skriver, och länkar vidare till Xor:s inlägg om demonstrationer i Malmö och Göteborg mot FRA-lagen 1o oktober. Detta är en uppdatering till mitt förra inlägg om FRA-lagen; för alla argument och förklaring om varför FRA-lagen kränker en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration över sådana, se det inlägget

Brands: Prescription 100 Packs, Soluble Paracetamol 500mg med mer

FRA betyder Försvarets radioanstalt är den myndighet som genom FRA lagen får utvidgade rättigheter att bedriva spaning. • Försvarets radioanstalt (FRA) får rätt att spana i radiotrafik och kabeltrafik, det vill säga internet och telefonledningar. • Signalspaning får ske för att kartlägga yttre hot mot landet Vad det innebär rent internationellt är att många utländska företag nu fasar för att investera pengar på att ha sin verksamhet i Sverige. FRA-lagen togs fram som ett beslut att motverka terrorism, men det är lite lustigt då Sverige knappt haft något egentligt terrorhot ö h t om man jämför det med andra nationer som USA, Storbritannien etc Vad är FRA lagen; Telefonavlyssning; Personlig integritet på nätet; Försvarets Radioanstal

Erectile Dysfunction Tablets - Don't Overpay Elsewher

FRA-lagen. Publicerat den 14 juni, 2008 av ChristerMagister. Jag har inte tagit upp FRA-lagen tidigare, men nu är det hög tid för en markering. Jag har självklart följt debatten, men jag har gjort det med ett halvt öra på grund av att det har kännts hopplöst Men FRA-lagen betydelsemässigt för framtiden - är nog ändå en piss i Mississippi - relativt med vad IT-smogen (t ex mobilen direkt an örat = direkt an den för IT-smog hypersensibla biologiska ElektroKemiska hjärnDatorn) ställer till med för alla wåra barn och tonåringar, tyvärr tyvär Borgerligt nej till FRA-lagen är ett nätverk för borgerliga politiker som vill verka för att FRA-lagen avskaffas. Individens okränkbarhet och frihet är borgerliga kärnfrågor. FRA-lagen frångår den viktiga rättssäkerhetsprincipen att enbart brottsmisstänkta medborgare ska kunna utsättas för integritetsinskränkningar av staten Så FRA-lagen. Det är en åtgärd på samma väg. Som om Sverige vore USA och ett potentiellt angreppsmål för terrorister. Juderegeringen vill hjälpa USA att samla information. Regeringen uppträder som om man vore en delstat i USA, en inställsam lakej. Regeringens inställsamhet och krypande för USA är pinsamt. Vad är en terrorist FRA lagen är kränkande! Rubriken sammanfattar rätt bra vad jag tycker FRA lagen är. Just nu verkar dock debatten ha antagit ett tekniskt perspektiv och diverse politiker verkar dessutom satt igång kampanjer för att skapa dimridåer och förvirring. Frågan har ju en tekniskt dimension men det är den filosofiska som är den viktiga och.

6: Grisar, sminkörer och kommunikatörer

FRA-lagen - Wikipedi

Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten Regeringen föreslår kraftigt utökade befogenheter för FRA. Regeringen föreslår att utländsk säkerhetstjänst ska få direktåtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA) hanterar. Samtidigt ska FRA få signalspana även om det inte rör Sverige eller svenska intressen Vad våra lager och regler säger och vad vi anser dom har för effekt på oss är två helt olika saker. FRA lagen var uppenbart övertramp redan när förslaget las fram men som sagt dom har haft 13 år på sig att bryta mot mänskliga rättigheterna innan lagen han i kapp översittarna i sverige och detta är nutid

Nyckelord: FRA-lagen, medier, makt, dagordning, demokrati . Vad kännetecknade de tre dagstidningarnas rapportering av FRA -frågan den stöd till myndigheter och statligt ägda bolag i informationssäkerhetsarbetet är FRA:s två huvuduppgifter (FRA 2015 a) Stoppa FRA-lagen! juni 11, 2008 Gabrielle. I dag har nätverket StoppaFRAlagen en helsidesannons i DN vilket gjorde mig glad! Den borde många se och förhoppningsvis läsa också. Måtte det leda till en starkare opinion mot lagförslaget. Hittills är det mest i bloggvärlden som man engagerat sig i frågan och argumenterat kraftigt mot.

Vad är FRA lagen - enkel fakta och beskrivnin

Efter en rättsprocess som pågått i nästan 13 år har Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna kommit fram till att den svenska FRA-lagen måste skrivas om.. Domstolen pekar ut tre brister i den gällande lagen: bristande skydd för juridiska personer, bristande dataskydd vid utbyte av information med andra länder och bristande tillsyn och insyn vad gäller insamlad information Vad är FRA-lagen bra för? Ibland blir man så övertygad om att man har så jävla rätt att man blir helt blind för ens motståndares argument. I frenesi attackerar man allt som den andra sidan säger, för det måste ju vara fel, det är ju DE ANDRA som säger det, och de har ju FEL Kom ihåg mig Rekommenderas inte på datorer som delas med andr För mig är det glasklart att man inte kan stå bakom FRA-lagen och samtidigt påstå sig vara liberal så avlossa kanonerna mot den sittande regeringen men glöm heller inte bort socialdemokraternas svek i frågan. Går det här bra så ska vi senare i vår återkomma med en liknande stämning men då avseende IPRED

Det här är FRA-lagen Sv

Inlägg om FRA-lagen skrivna av Carl Johan. Som bekant, så är ju inte jag en stor fan av vänterpolitik. Men detta är riktigt intressant. Han kallas kampanjguru, Thomas Gensemer, han som sägs vara en av de bidragande orsakerna till att Obama tog hem valet i USA Jag läser hos SvD att det nu råder oenighet inom oppositionen vad gäller upprivandet av FRA-lagen (egentligen lagarna; både den från juni 2008 och hösten 2009).. Min analys av situation är som följer: S räknar med ett röskfiske utan dess like genom att ha med Thomas Bodström*. Men herr Bodström verkar gilla FRA-lagen, även om han inte är speciellt tydlig Uppsatsens utgångspung är frågeställningen om FRA-lagen och vad som kom efteråt som en effekt utav den. Datalagringsdirektivet, formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, som är en tidigare företeelse förbered utomlands, kommer inte att vara del av denna uppsats. Jag vill. Regeringen föreslår en utökning av FRA-lagen. Utländsk underrättelse- och säkerhetstjänst ska få direktåtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA) hanterar, det är ett nyinlämnat förslag från regeringen. Av Linda Kante. - Alltså, de vet undermedvetet om att negrer i vita lag är fel eller något som är svårare att känna samhörighet med som etnisk svensk, men det är politik och progressivt så några måste vi acceptera. Inte säger de samma sak om Nigerias landslag, eller om Irans landslag, att det måste kvotera in en jude. Ju mer man påstår att.

Vad är FRA-lagen?, FRA:s historia och framtid - FRA

Det finns två sätt att riva FRA-lagen: 1. Regeringen drar tillbaka den. 2. Oppositionen till FRA-lagen, kan i riksdagen lägga fram ett förslag, vilket matchar regeringens ord för ord. Som det sedan kan voteras om, vilket även kräver en tvärpolitisk överenskommelse. Det är vad svensk lag säger, om hur det ska gå till Vad kul att du valt att bli prenumerant på GP. Följ de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde. Även Centern skeptisk till nya FRA-lagen Jag vet inte riktigt vad du menar med hur vi ska driva avskaffandet av FRA-lagen. Rent lagtekniskt är det ju väldigt enkelt och eftersom (s), (v) och (mp) av allt att döma är överens borde det gå rätt snabbt efter en majoritetsskifte Citat: Ursprungligen postat av Methos. Det blir inte olaga frihetsberövande när du enbart passivt sitter och blockerar vägen för en bil. Däremot blir det brott mot trafikförordningen i Sverige. Blockerar du däremot passivt in någon i ett hörn så att denne inte kan ta sig från hörnet så är det olaga frihetsberövande

FRA-lagen vad innebär den? Börje Peratt utforskar

  1. För att klargöra ytterligare så vill jag definitivt att FRA-lagen rivs upp. Ju förr desto bättre! Däremot tror jag inte att FRA-lagen ersätts med ingenting. Det kommer att bli en ny FRA-lag, det är jag helt övertygad om. Lagen måste begränsa vad FRA kan göra och inte, som lagen ser ut nu, vad FRA får göra
  2. FRA-lagen - politikens totala svek. 17 september 2021 av Henrik Alexandersson Lämna en kommentar. Det mesta vi kritiker varnade för när FRA-lagen infördes har besannats. Samtidigt har politiken brutit så gott som alla löften och utfästelser den satte upp när lagen klubbades år 2008. Nu skall utländsk säkerhetstjänst få direkt.
  3. Vad Sahlin, Ohly och Eriksson har gjort nu är alltså att skriva en motion som råder riksdagen att avslå prop 2008/09:201, och att upphäva samtliga delar av den ursprungliga FRA-lagen. Oj? Ni kanske kommer ihåg Sahlins briljanta uttalande i slutet av januari där hon hävdade att Vi är starkt kritiska till FRA
  4. När du köper en vara av en privatperson eller när du säljer en vara till en privatperson är det köplagen som bestämmer vad som gäller. En köpare och en säljare kan dock komma överens om andra villkor än de som står i köplagen. Då är det de villkoren som gäller
  5. FRA-lagen - en katt med nio liv... (SvD) När det går så mycket troll i en fråga som FRA-lagen så börjar man naturligtvis att fundera på varför. Vad är det som gör att en för alla uppenbart bristfällig lag kan få människor att gå över lik i princip för att se till att den genomdrivs. Det räcker inte med att lagen nu dissekerats.
FRA-lagen vad innebär den?

Vad är FRA-lagen? Answer

FRA-lagen, en skiljeväg i svensk politik | Anders Romelsjö

Är jag den ende som är glad över det som har hänt? Det kunde ju faktiskt inte kunnat komma lägligare! Sommar-slött för politiker, lite av nyhetstorka, och före både OS och FRA-motståndarnas konferens. Nu har vi möjlighet att se vad FRA-lagen verkligen duger till Mona Sahlin säger att hon vill riva upp FRA-lagen om de får bestämma efter nästa val. Jo, pyttsan, att jag tror på henne. Klart att hon är emot nu för att försöka samla poäng, men jag tror inte många köper det. Det här beslutet kunde lika väl ha fattats av en vänsterregering - Det är väl generellt så, att när personuppgifter lämnar en myndighet så minskar ju kontrollen av dem, det är svårare att veta vad som händer, Lagändringarna, som snabbt gavs namnet FRA-lagen, var ursprungligen förslag från den socialdemokratiska regeringen Det är oklart exakt vad 24-åringen misstänks för och vad polisen misstänker vad han spelat för roll i attacken. - Över fyra år har gått sedan detta ägde rum, men vi är fortsätter vår utredning oförtrutet, för ge alla berörda av händelserna på arenan de svar de med rätta förtjänar, säger Simon Barraclough, utredare vid Greater Manchester Police, till Sky News

Fra - Fr

Vad gör SSI idag? | ANDERS JALLAI

21 mars 2013 sjösattes idén om ett nytt parti, Demokraterna. Det fick ett positivt gensvar men också reaktioner från främst dem som var emot demokrati och de slog direkt ned på en text om FRA-lagen. Ett instrument som de helt felaktigt ansåg rikta sig mot svenska medborgares integritet. Av detta skäl har jag här försök Bästa svaret. Lagen innebär att FRA får rätt att övervaka alla svenskars privata kommunikationer. Den innebär t.ex. att om man har en blogg på en amerikansk server och skriver något på bloggen som egentligen är menat som ett skämt, men att det är svårt att avgöra om det är ett skämt eller inte att man riskerar att få sin dator konfiskerad, sitt hem genomsökt etc.etc 21 februari, 2012 Vad är FRA-lagen?, FRA:s historia och framtid - FRA-medarbetare berättar . AKUT - värt att komma ihåg vid stroke . utseende ej kompetens som styr sjuksköterskor på SÖS? . vattensport med svanar och bingo med hunda Här är de 10 viktigaste argumenten för och emot lagen. 1/2 Folkpartisten Camilla Lindberg var den enda riksdagsledamoten från Alliansen som röstade nej till FRA-lagen. 2/2 Håkan Jevrell är statssekreterare på försvarsdepartementet och en av de främsta förespråkarna för FRA-lagen

FRA-lagen prövas i Europadomstolen | GPSöndagskrönika: Reinfeldtlabyrinten « Snaphanen10 viktigaste argumenten för och mot FRA-lagen - PC för AllaÖvervaka siter, dator & besökare gratis | InternetLISTAN: Här är Soros lakejer i Sverige | Nordfront

Är du för eller emot FRA-lagen? 2008-07-11. Jag är för (12 %) Jag är emot (67 %) Jag vet inte vad FRA-lagen innebär (11 %) Jag bryr mig inte (10 %) Antal röster: 2800. Annons FRA-lagen innebär att staten kopierar och automatgenomsöker din e-post. Något vi aldrig skulle acceptera med vanlig post. För några år sedan gick en anmälan mot FRA till Datainspektionen med 108 svenskar, med vanliga svenska namn, som var avlyssnade enligt Henrik-Alexandersson och där det inte fanns någon tydligen misstanke Min största invändning mot FRA-lagen både i dess befintliga form och i dess föreslagna utökade form är att signalspaningen är och förblir en fullständigt svart låda. Vad som pågår där inne vet vi inte. Men vi vet från andra situationer med absolut makt att den har en tendens att korrumpera Den 10 juli ska Europadomstolen slutgiltigt avgöra framtiden för FRA-lagen. Domstolen ska pröva om lagen har tillräckligt med skydd för den personliga integriteten och på vilket sätt. Debatt i SvD om FRA-lagen. 11 november, 2020. Senaste veckorna har företrädare för Piratpartiet (vår partiledare Katarina Stensson) och Ung Pirat (styrelseledamot Måns Magnusson) deltagit i en debatt i Svenska Dagbladet. Upprinnelsen till debatten är de förslag som lyfts under hösten om att ge FRA ett nytt uppdrag: att övervaka privat.