Home

SJ förseningar ersättning

Hur ansöker jag om ersättning vid försening? - S

Läs SJs villkor och föreskrifter och vad som gäller vid

  1. SJ Trafikinformation. Vill du se om ditt tåg är i tid, om det är några inställda tåg eller tågförseningar idag och annan info som kan påverka tågtrafiken
  2. Ersättning vid försening. Ansök om ersättning för en försenad SJ-resa och eventuella merkostnader
  3. Hittills i år har SJ betalat ut 23 miljoner kronor till resenärer som sökt kompensation på grund av störningar och förseningar i trafiken. Under samma period i fjol var summan 29,7 miljoner.
  4. försening ersätts 25 procent av biljettpriset • Vid 120

Du har hos SJ rätt till ersättning vid försening; ersättningen beror på om tågets sträcka är längre eller kortare än 150 km. Vid försening av tåg som kör 150 km eller kortare har du rätt till ersättning för annan transport om resan kan antas bli minst 20 minuter försenad enligt 14 § lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter SJ inför kontant ersättning vid förseningar I morgon inför SJ EU:s gemensamma restidsgarantiregler för tågbranschen. De nya reglerna innebär att resenärer vid förseningar erbjuds kontant ersättning istället för värdebevis. - Vi vet att våra resenärer önskar kontant ersättning. Nu genomför vi detta Hade du till exempel tänkt resa från Södertälje till Stockholms central med pendeltåget och det är försenat eller inställt och du kan följa med ett SJ‑tåg i stället, ersätter SL ditt utlägg för SJ‑biljetterna. Du kan få ersättning för taxi eller resa med annat trafikbolag, även om det finns alternativa vägar med SL‑trafiken till platsen du ska till om du har synnerliga skäl till att välja taxin/det andra trafikbolaget

Ersättning från SJ vid försening eller trasig

Ersättning för annan transport vid befarad försening. Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi eller privat bil) till slutdestinationen för din planerade resa med en Västtrafikbiljett I morgon inför SJ EU:s gemensamma restidsgarantiregler för tågbranschen. De nya reglerna innebär att resenärer vid förseningar erbjuds kontant ersättning istället för värdebevis SJ har därmed sparat 14 miljoner kronor Ersättning vid förseningar - detta gäller för tågresenärer Publicerad 7 februari 2018 Om det tåg du tänkt resa med ställs in, eller blir mycket försenat, har du rätt till ersättning

Sj ersättning — ersättning för dig med sj månadsbiljett

Trots detta kommer SJ enligt uppgifter i bla Aftonbladet att erbjuda ersättning utöver dom normala garantierna som ger max 50% vid 2 timmar försenad resa eller 100% om resan ställs in eller är meningslös Från och med 1 juni sker förändringar i SJs restidgaranti. När SJ orsakar förseningar betalas fortsatt en högre ersättning. När andra, såsom Trafikverket eller andra tågoperatörer. Nu ändrar SJ sina regler för ersättning vid förseningar. Från och med 1 maj får resenärerna tre fjärdedelar mindre i ersättning vid tågförseningar orsakade av SJ SJ inför nya regler för restidsgarantier vis förseningar och andra trafikstörningar from den 1 juni i år. Nyheterna är: SJ ersätter enligt branschstandard: När järnvägssystemet är orsakande (t ex Trafikverket eller andra tågoperatörer). När SJ tillsammans med andra är orsakande, men där andra står för merparten av förseningen Så ersätter SJ vid förseningar. Ersättning med värdebevis när SJ orsakat förseningen: Dagtåg - ersättning med värdebevis: 30 minuters försening eller mer ger 50 % ersättning. 60 minuters försening eller mer ger 100 % ersättning. Nattåg - ersättning med värdebevis: 60 minuters försening eller mer ger 50 % ersättning

SJ inför 30 oktober en ny restidsgaranti. Den kontanta ersättningen som finns idag förändras ej men om man väljer värdebevis får man dubbla ersättningen och ersättning redan vid 30 minuters försening. För nattåg gäller dock samma tidsgränser som idag men fortfarande dubbla ersättningen om man väljer värdekuponger Förseningar motsvarande 600 dagar på en månad . Den minsta tiden som man kan få ersättning för är 20 minuter. SJ: Viktigt med verktyg som underlättar RTG-ersättning enligt EU-nivå där SJ tidigare haft friskrivning Sedan den 1 juli betalar SJ automatiskt ut ersättning enligt EU-nivå vid förseningar som tidigare genererat friskrivning, dvs ingen ersättning till kund. Bakgrunden är att EU skärper järnvägsföretagens ansvar att ge förseningsersättning

Dagens värdebevis försvinner vilket innebär att all ersättning betalas ut i pengar. 85% av alla förseningar orsakas idag av sådant som inte SJ eller andra järnvägsföretag ansvarar för eller är följdförseningar, och de omfattas redan idag av EU-direktivet, och där sker ingen förändring Ersättning vid förseningar - detta gäller för tågresenärer Publicerad 7 februari 2018 Om det tåg du tänkt resa med ställs in, eller blir mycket försenat, har du rätt till ersättning. När det är andra bolag än SJ som orsakar en försening sänks ersättningen till kunderna. Men när SJ själva orsakar förseningar betalas en högre ersättning. Om Trafikverket eller andra tågoperatörer orsakar förseningar så kommer i fortsättningen EU:s branschstandard att vara måttstocken för ersättningarna Allt fler får ersättning från SJ för förseningar i tågtrafiken. Det visar nya siffror från SJ, som dock bara har ansvar för en liten andel av förseningarna. Omkring 10 000 ansökningar om. Som SJ-resenär går det nämligen att ansöka om ersättning direkt via SJ också, och Woilà har inget samarbete eller koppling till SJ. I en skriftlig kommentar meddelar bolagets presschef att bolaget i grunden är positiva till nya tjänster, men att de ställer sig frågande till Woilás idé, som enligt honom tycks bygga på att krångla till ansökningsförfarandet

Försenat eller inställt tåg. Vad gäller när ditt tåg ställs in eller blir försenat? Svara på frågor för att få information om dina rättigheter och hur du gör för att ställa krav mot tågbolaget. Samarbete: Innehållet presenteras i samarbete med ECC Sverige, som är en del av ECC-nätverket och Konsumentverkets. SJ har också sökt ersättning och inväntar beslut. • Vid förseningar över 2 timmar har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettkostnaden På fredag ändrar SJ reglerna för ersättning vid förseningar. Resenärer får då bara tillbaka 25 procent av biljettpriset från tidigare hela biljettsumman Inställda tåg och förseningar är ett irritationsmoment för många. Men det går att få ersättning. Hittills i år har SJ betalat ut 23 miljoner kronor till drabbade resenärer Försenade eller inställda flygningar. Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska komma fram i tid. Om din flygning har blivit försenad eller inställd gör vi vårt bästa för att hjälpa dig. I dessa utmanande situationer är det viktigt att du får veta mer om dina alternativ, vad SAS gör och vilka rättigheter du har

SJ sänker ersättning för den som drabbas av försening - DNSj förening | här kan du se om tåget är i tid, följa

Förseningsersättning S

SJ har nya regler för ersättning vid förseningar. Det låter som de skyller på sina kunder, när de själva har ganska inkompetenta medarbetare SJ Uppsalatillägg - Reser du med SJ på sträckan Gävle-Uppsala med Uppsalatillägg, gäller X-trafiks förseningsersättning. Dalatrafik och X-trafiks kombinationsbiljett: Ersättning för Resplusresa - resa som bokats via annat trafikföretag där en del av sträckan körs av X-trafi Högsta domstolen ska pröva SJ-förseningar. Publicerad 7 mars 2007. Till slut fick den pendlande juriststudenten nog. Han började föra loggbok över sena tåg och krävde ersättning av SJ

105 000 krav på ersättning av SJ. 9 augusti 2018. Här är SJ:s ekonomiska ersättning vid förseningar och inställda tåg. 9 augusti 2018. Dela på Facebook Dela på Twitter. Maria Makar När SJ orsakar förseningar betalas fortsatt en högre ersättning. När andra, såsom Trafikverket eller andra tågoperatörer, orsakar förseningar kompenseras resenärerna utifrån EU:s branschstandard. - SJ kompenserar resenärerna vid förseningar, oavsett vem som har orsakat dem. När banan inte är farbar och SJ inte har orsakat. ska kunna få sin ersättning snabbare. Dagens värdebevis försvinner vilket innebär att all ersättning betalas ut i pengar. 85% av alla förseningar orsakas idag av sådant som inte SJ eller andr Förändringarna som SJ ska göra i restidsgarantin tycker han är illa. - Folk kommer försent till sina arbeten och blir sena till dagishämtning. De borde få ersättning fullt ut, säger Fredrik Högberg. Han pendlar till och från Örebro varje dag. De gånger han drabbats av förseningar har han inte gått vidare och begärt ersättning Många begär ersättning för förseningar från SJ. Under andra kvartalet 2018 har 105 000 ärenden kommit in, varav 52 500 i juni mot 37.500 ärenden i juni 2017. Det är en ökning med 40 procent. Källa SVT tex

Här är SJ:s ekonomiska ersättning vid förseningar och

Ersättning vid försening SJ - Mynewsdes

Anledningarna har varit många till den senaste veckans extrema förseningar i kollektivtrafiken. Men restidsgarantin gäller både hos SJ och UL.</p> Så får du ersättning för sen res SJ har därmed sparat 14 miljoner kronor På fredag ändrar SJ reglerna för ersättning vid förseningar. Resenärer får då bara tillbaka 25 procent av biljettpriset från tidigare hela biljettsumman . Enklare att ansöka om ersättning vid försening SJ . När tåget är försenat får pendlare med VL-kort ingen ersättning av SJ I morgon inför SJ EU:s gemensamma restidsgarantiregler för tågbranschen. De nya reglerna innebär att resenärer vid förseningar erbjuds kontant ersättning istället för värdebevis. - Vi vet att våra resenärer önskar kontant ersättning. Nu genomför vi detta, säger SJs försäljningsdirektör Nina Hornewall Alla som kan och vill behöver bara kontakta vår kundtjänst så ska vi se till att människor får den ersättning som man har rätt till, säger SJ: resenärer som drabbats av förseningar Västtrafik, SJ och Hallandstrafiken garanterar ersättning vid förseningar - även när (eller om) det blir värre. - Det ska krävas orsaker motsvarande stormen Gudrun eller tsunamin för att.

Trafikinfo & tåginfo - följ hur läget i - S

SJ PRIO MASTERCARD Försäkringsvillkor Ersättning för stulet bagage upp till maximalt 10 000 kr/försäkrad, dock högst 20 000 kr/kort och försäkringsfall på samma resa 6. • förseningar som meddelats mer än 24 timmar före planerad avresa. • förseningar på grund av strejk. 4 Det är hårt tryck på SJ:s kundtjänst just nu. Ansökningarna om ersättning enligt restidsgarantin väller in från resenärer som drabbats av förseningar i sommar. Normalt tar det upp till fyra veckor innan ersättning i form av ett värdebevis på en ny biljett betalas ut. Men nu kan resenärerna få vänta upp till två månader Jag hoppas att det finns en viss förståelse för att det här är en exceptionell situation, säger han, utan att ge närmare besked om när drabbade kan vänta sig ersättning. SAS har uppgett att resenärer kan få ersättning för nya flygbiljetter, till en viss nivå, samt för nödvändiga utlägg som uppstått på grund av det inställda flyget, som hotellkostnader

Ansök om förseningsersättning eller lämna in din reklamation. Det finns två olika formulär. Ett för att ansöka om förseningsersättning och ett för att lämna in en reklamation.För att fylla i formuläret klickar du på respektive knapp här nedanför SJ kompenserar resenärer för inställda tåg och förseningar Vintern har under en lång period varit ovanligt sträng med rekordstora mängder snö och minusgrader i hela landet. Framkomligheten på spåren har • SJs restidsgaranti gäller, kontant ersättning med 25 procent vi Ersättning vid försening / Ansök om förseningsersättning Här kan du ansöka om ersättning om du blivit mer än 20 minuter sen på grund av oss. Du som inte har svenskt personnummer, BankID eller avstod från resa. Fyll i. SJ tar bara ansvar för sina egna förseningar, även om deras försening kan innebära att du som resenär missar en anknytning med ett annat trafikbolag och därmed blir ännu mer försenad

Kontakta vår kundservice när du behöver personlig hjälp - S

Rekordmånga resenärer med SJ kräver ersättning efter sommarens förseningar. Foto: Bertil Ericson/TT Det kanske låter futtigt att skylla på vädret, men man måste se hur det har sett ut och det märks inte bara på tågtrafiken utan även på annat, säger SJ:s presschef Tobbe Lundell till Dagens Nyheter SJ lovar att alla som kommer också att få ersättning för sina utlägg av SJ. Även tågbolaget MTR som kör mellan Göteborg och Stockholm drabbades hårt av helgens förseningar Ersättning för periodbiljetter med särskild giltighet. Här hittar du ersättningsbeloppen vid förseningar för periodbiljetter med särskild giltighet, som biljetter för Arlanda, UL/SL och Movingo. Om du blir försenad och inte begär ersättning för en alternativ resa, till exempel med taxi, kan du få tillbaka en del av biljettpriset Enligt SJ:s presstjänst betalar företaget alltid ut ersättning oavsett vad förseningen beror på. - För oss innebär inte domen ingen förändring i vår resegaranti

Ersättning vid försenat tåg - så mycket kan du f

Länk: Förseningar kostar miljone Nu ändrar SJ sina regler för ersättning vid förseningar. Från och med 1 maj får resenärerna tre fjärdedelar mindre i ersättning vid tågförseningar orsakade av SJ. - Våra kunder har. Taxi vid försening Västtrafi SJ inför kontant ersättning vid förseningar fre, okt 09, 2009 11:00 CET. I morgon inför SJ EU:s gemensamma restidsgarantiregler för tågbranschen. De nya reglerna innebär att resenärer vid förseningar erbjuds kontant ersättning istället för värdebevis. - Vi vet att våra resenärer önskar kontant ersättning Ersättning från SJ vid försenat tåg - detaljerna som inte SJ Förseningar i veckor efter urspårat tåg | SvD. Förseningar i tågtrafiken efter tidigare signalfel. Så kan 100 procent av tågen gå i tid. SJ har betalat 23 miljoner till resenärer - på grund av.

TUI Charterresenärer rasar efter förseningar

Resegaranti och ersättning Självklart är vårt mål att bussen alltid ska komma i tid, men ibland går det fel. Då vill vi kompensera dig som resenär. Vår resegaranti omfattar följande förseningar och avbrott i trafikutbudet: - Om bussen är försenad mer än 20 minuter kompenseras du som resenären med ett belopp som motsvarar dubbelt enkelbiljettpris för aktuel https://www.sj.no/content/dam/nord/Rutebok%20for%20SJ%20Norge.pd ALLMÄNNA RESEVILLKOR. 1-6. Inledande bestämmelser. 1.MTR Express (MTRX) och den resandes inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i sina huvuddrag av bestämmelserna: i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter, skyldigheter förtågresenärer (PRR) i järnvägstrafiklagen.

Enligt vilken lag har man rätt till ersättning vid

Redan fått ersättning från Ving Rätt till ersättning . Om ditt flyg ställs in eller är försenat i mer än 3 timmar utan giltigt skäl så har du som resenär rätt till dryg 6 000 kronor i ersättning Här är SJ:s ekonomiska ersättning vid förseningar och inställda tåg. Uppdaterad 15 oktober 2018 Publicerad 9 augusti 2018 På grund av förseningar av flyg/tåg till Arlanda missade jag mitt flyg vidare till Spanien. SJ: Er sätter inte flygbiljetten. Fly g: Du kan ha rätt till ersättning för en ny flygbiljett och. Ändrad ersättning vid SJ:s förseningar SJ har sedan den 1 maj 2015 ändrat sin restidsgaranti, vilket innebär att en resenär som tidigare fick ersättning för hela biljettsumman vid försening i dag i vissa fall bara får 25 procents ersättning SJ har sänkt ersättningen vid tågförseningar till EU:s miniminivå. Men det innebär inte att du inte har rätt att få pengar tillbaka vid förseningar, tvärtom finns både mat, cash och vatten att utkräva

När du kan få ersättning S

Åska, växelfel och folk i järnvägsområdet får punktlighetsstatistiken att spåra ur. Under juni var tre av tio fjärrtåg försenade och helgens tågkaos i Sydsverige drabbade tusentals resenärer. Beroende på tågsträckans längd och hur stor förseningen är kan du ha rätt att få hela beloppet tillbaka SJ har också sökt ersättning och inväntar beslut. Under de senaste 30 åren har antalet långväga tågresor ökat med 65 procent medan antalet regionala resor har ökat med 130 procent. • Vid förseningar över en timme har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettkostnaden

TTELA - NyheterKenneths Vardag: juli 2009

Och det behöver inte handla om haverier på den nivån som skedde innan midsommar. Även mindre förseningar kan ge rätt till ersättning och för personer som reser ofta och drabbas regelbundet, så skulle en automatisering av processen vara en enorm hjälp. Kom igen nu, SJ, ni kan fixa det här När försening inte beror på SJ får resenärerna betydligt lägre ersättning än tidigare. Arkivfoto: Tomas Oneborg/Scanpix Halva priset för SJ:s förseningar För åtskilliga tågresenärer blev julhelgen ett inferno med förseningar och inställda tåg. Totalt var tågen över tusen timmar försenade, enligt nya siffror. Sannolikt tvingas SJ betala ut betydande belopp i ersättning Allt om resor / Flyg / Flygen som är bäst & sämst på ersättning. 1 av 3: Air Baltiv är ett av de bästa bolagen för ersättning. 2 av 3: Swiss är ett av de sämsta. Foto: Colourbox. 3 av 3: Emirates har gott rykte om sig, men är svåra att få ersättning från vid förseningar. Foto: Matteo Rossetti