Home

LKAB dotterbolag

Dotterbolag LKAB Berg & Betong AB: +46 771-760 200 LKAB Fastigheter AB: +46 771-760 300 LKAB Kimit AB: +46 771-760 220 LKAB Malmtrafik AB: +46 771-760 5.. LKAB levererar sina produkter till ståltillverkare för vidare förädling, bland annat till SSAB i Luleå. LKAB har åtta dotterbolag: LKAB Berg & Betong AB, LKAB Fastigheter AB, LKAB Kimit AB, LKAB Malmtrafik AB, LKAB Mekaniska AB, LKAB Minerals AB, LKAB Nät AB och LKAB Wassara AB. [ Därutöver har LKAB ett antal helägda dotterbolag som tillhandahåller tågtransporter, berg­ och verkstadstjänster och sprängmedel, liksom ett fastighetsbolag som äger och förvaltar 2 300 fastigheter i Kiruna och Malmberget. Läs mer om våra järnmalmsprodukter och industrimineraler här

Kontakt - LKA

 1. eraler som används vid tillverkning av pellets
 2. eralbrytning i sina dagbrott- och underjordsgruvor.Kimit producerar årligen mer än 20 000 ton sprängmedel, det.
 3. Den 1 juli byter Minelco namn till LKAB Minerals, samtidigt som företaget planerar att dubbla sin omsättning. Namnbytet innebär att alla LKAB:s dotterbolag nu är samlade under ett gemensamt varumärke. Genom Minelcos verksamhet kommer de internationella delarna av LKAB att synliggöras ytterligare, vilket både ökar genomslagskraften i.
 4. LKAB Mekaniska AB är ett svenskt företag som agerar dotterbolag till gruvjätten LKAB via LKAB Berg & Betong AB.Företaget specialiserar sig på utveckla-, leverera- och konstruera produkter från komponenter till stora stålkonstruktioner för kunder inom gruv-, process- och tillverkningsindustrin.De utför även maskinunderhåll och annan underhållsarbete
 5. LKAB Nät AB är ett helägt dotterbolag till LKAB, som bedriver elnätverksamhet inom ett begränsat område inom centrala delar av Kiruna och Malmberget.Bolaget innehar nätkoncession för område med anläggningsnummer 100Z för Kiruna och 506O för Malmberget.. Historik. När produktionsorterna byggdes upp kring gruvverksamheten för 100 år sedan var det LKAB som elektrifierade dem.
 6. LKAB Malmtrafik AB, tidigare Malmtrafik i Kiruna aktiebolag (MTAB), är ett dotterbolag till gruvbolaget LKAB som via järnväg fraktar malmen från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik, samt även till SSAB:s masugn i Luleå.Man ombesörjer även malmtransporter mellan gruvan i Kiruna och pelletsverket i Svappavaara

Om oss. LKAB Berg & Betong är ett helägt dotterbolag till statliga gruvbolaget LKAB. Vi grundades som ett familjeföretag 1961 under namnet KGS AB, Kiruna grus- och stenförädling. Den ursprungliga affärsidén var att förädla gråberget som blev över från gruvbrytningarna i Kirunagruvan och dåvarande Tuolluvaaragruvan LKAB Wassara AB, tidigare G-drill, är ett svenskt tillverkningsföretag som utvecklar och tillverkar vattendrivna borrsystem. [2] [3] De är ett dotterbolag till LKAB.[4]Företaget grundades 1988 som G-drill av två bröder i Gällivare [4] men namnet byttes 2002 till Wassara [5].Namnet Wassara kommer från företagets största produkt, sänkhammarsystemet med samma namn

LKAB - Wikipedi

Sju döttrar, en moder. Tillsammans bildar de ett LKAB. Idag är vi stolta över att presentera en ny film om LKAB:s dotterbolag och deras roll. Se den, du med! Tillsammans är de alla en del av drivkraften som gör att kugghjulet rullar. LKAB Berg & Betong LKAB Mekaniska LKAB Kimit LKAB Wassara LKAB Malmtrafik LKAB Minerals LKAB Fastighete LKAB Mekaniska har ny utrustning inom tryckluft och gas. Därmed kan de minska sina energikostnader med 26 000 kilowattimmar och sina koldioxidutsläpp med 22 000 kilo. Varje år. Gruvbolaget LKAB har ett dotterbolag - LKAB Mekaniska LKAB Mekaniska har nu genomfört en rad åtgärder för att minska sin energianvändning, kostnader, koldioxidutsläpp och få lägre bullernivåer inomhus. LKABs dotterbolag LKAB Mekaniska arbetar med underhåll och tillverkning av maskindelar som används hos LKAB och andra bolag

Produkter - LKA

 1. Idag presenterar vi den nya filmen om LKAB:s dotterbolag översatt till engelska. Sju döttrar, en moder. Tillsammans är de alla en del av drivkraften som gör att kugghjulen rullar. LKAB Berg & Betong LKAB Mekaniska LKAB Kimit LKAB Wassara LKAB Fastigheter LKAB Minerals LKAB Malmtrafi
 2. När myndigheten besökte LKAB Kimit, dotterbolag till gruvjätten LKAB, i början av september uppdagade de ett flertal brister. En pelarborrmaskin i verkstaden saknar bland annat ett ställbart.
 3. NCC:s dotterbolag Bergnäsets Ställningsmontage har tecknat ett treårigt ramavtal med LKAB om att utföra ställningsbyggnad vid LKAB:s produktionsanläggningar i Kiruna och Svappavaara. Avtalet värderas totalt till cirka 100 MSEK
 4. Peter Schmid har tillträtt som ny vd på LKAB:s dotterbolag Wassara AB den 1 september 2011, med placering på Wassaras huvudkontor i Stockholm

LKAB Berg & Betong - Wikipedi

 1. Björnström tillträdde som vd för LKAB:s dotterbolag LKAB Malmtrafik i april 2012. I ansvarsområdet ingår Malmbanan, som sträcker sig från Luleå till Narvik
 2. LKAB Fastigheter är ett helägt dotterbolag till LKAB med säte i Kiruna. Företagets historia går tillbaka till Kiruna Gellivare Fastighetsbolag som bildades1910, bland annat genom inflytande av Kirunas grundare, disponent Hjalmar Lundbohm
 3. eral baserat på malmer av ett flertal olika slag. Företaget bedrev även tidigare egen brytning av olivin i en gruva på Grönland i Fiskefjord, 90 km från Nuuk
 4. www.lkab.com CFAR: 21911136 Etableringsår Dotterbolag till: Kammarkollegiet (SE) Notering: Ej noterat Bransch/SNI 1: B07 UTVINNING AV METALLMALMER - 07100 Järnmalmsutvinning: Bransch/SNI 2: B08 ANNAN UTVINNING AV MINERAL - 08 ANNAN UTVINNING AV MINERAL.
 5. LKAB Malmtrafik AB, tidigare Malmtrafik i Kiruna aktiebolag (MTAB), är ett dotterbolag till gruvbolaget LKAB som via järnväg fraktar malmen från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik, samt även till SSAB:s masugn i Luleå.Man ombesörjer även malmtransporter mellan gruvan i Kiruna och pelletsverket i Svappavaara.LKAB Malmtrafik har även ett norskt.
 6. LKAB är ett bolag som fraktar malm i norra Sverige. Till dessa transporter användar man IORE-lok. De flesta loken ägs och förvaltas av LKAB:s helägda dotterbolag Malmtrafik i Kiruna AB (MTAB). Några ägs av det norska dotterbolaget Malmtrafikk AS (MTAS). T46 2 interiör i förarhytten efter ombyggnad

LKAB får Nordvingen att flyga. Skogsbrandsbevakning och eftersök av försvunna personer är några av de samhällsviktiga uppdrag som medlemmarna i... 22 oktober 2021; Seismisk händelse i Kirunagruvan 18 oktober 2021. En seismisk händelse med lokal magnitud på 1,5 inträffade i Kirunagruvan klockan 01.31 den 18 oktober. 18 oktober 202 JÄRNMALM: LKAB MER ÄN DUBBLAR RÖRELSERESULTATET 3 KV. 2021-10-27 14:46:39. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det statliga gruvbolaget LKAB redovisar ett rörelseresultat om 7.769 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Jämfört med motsvarande period i fjol sågs ett rörelseresultat om 2.955 miljoner kronor Totalt berörs 20 verksamhetsorter, av vilka fem finns i Sverige. Den kommer även att användas av tio dotterbolag i tolv länder. - Den resa som LKAB har påbörjat kommer att förändra den globala järn- och stålindustrin och sätta nya standarder för hur gruvor digitaliseras och drivs Omkring 5000 LKAB-anställda skulle ha fått sin lön under onsdagen. Men på grund av ett tekniskt fel så har utbetalningen uteblivit Björnström tillträdde som vd för LKAB:s dotterbolag LKAB Malmtrafik i april 2012. I ansvarsområdet ingår Malmbanan, som sträcker sig från Luleå till Narvik

LKAB Kimit - Wikipedi

 1. LKAB Minerals AB har 24 anställda och gjorde ett resultat på -2 KSEK med omsättning 861 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -99,9 %. LKAB Minerals vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 10,4 % vilket ger LKAB Minerals placeringen 199 260 i Sverige av totalt 668 106 aktiebolag
 2. Ett helägt dotterbolag med fokus på underhåll, tillverkning och konstruktion LKAB Mekaniska AB är ett till LKAB helägt dotterbolag med fokus på stålkonstruktion och maskinbearbetning. Den viktigaste kunden och samarbetspartnern är LKAB, men även externa kunder inom framförallt gruv-, process- och tillverkningsindustrin efterfrågar företagets kompetens och produkter
 3. I projekt Ny kylare KK 3 valdes LKAB:s dotterbolag LKAB Mekaniska som huvudleverantör, som i sin tur valde Jernbro som en av sina huvudleverantörer.Projektets syfte är att byta ut pelletskylaren i Kiruna Kulsinterverk 3 som nu har varit i drift i 25 år. - Vi är jättenöjda med att alla delleveranser har genomförts enligt våra önskemål
 4. Koncernredovisning. Koncernredovisningen är en särskild årsredovisning som ett moderföretag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och alla dess dotterföretag och beskriver deras finansiella ställning som om de vore en enda ekonomisk enhet
 5. I projekt Ny kylare KK 3 valdes LKAB:s dotterbolag LKAB Mekaniska som huvudleverantör, som i sin tur valde Jernbro som en av sina huvudleverantörer. Projektets syfte är att byta ut pelletskylaren i Kiruna Kulsinterverk 3 som nu har varit i drift i 25 år. LKAB Mekaniska hade som krav att leverantörer skulle uppfylla kvalitetskraven EN 3834-3 för svetsning, men även att kunna jobba nära.

LKAB Malmtrafik har även ett norskt dotterbolag vid namn LKAB Malmtrafik (tidigare MTAS). Trafiken på Malmbanan Årligen transporterar gruvbolaget LKAB flera miljoner ton järnmalm från malmfälten i Gällivare/Malmberget och Kiruna på Malmbanan till hamnarna i Narvik och Luleå LKAB has subsidiaries for industrial minerals with processing plants in Sweden, Finland, the UK, the Netherlands, Turkey and China LKAB Kimit AB är ett svenskt företag som agerar dotterbolag till gruvjätten LKAB via LKAB Berg & Betong AB.Företaget grundades 1975 som Kimit AB när det visade sig att LKAB var i stort behov av högkvalitativa, effektiva och funktionssäkra sprängmedel till. Han har varit medlem i LKABs koncernledning i över 10 år och har suttit i styrelserna för flera ledande dotterbolag inom LKAB. Vi får därmed tillgång till ytterligare tung industrierfarenhet i styrelsen med tonvikt på logistik, innovation och hållbarhet, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande LKAB levererar sina produkter till ståltillverkare för vidare förädling, bland annat till SSAB i Luleå. LKAB har åtta dotterbolag: LKAB Berg & Betong AB, LKAB Fastigheter AB, LKAB Kimit AB, LKAB Malmtrafik AB, LKAB Mekaniska AB, LKAB Minerals AB, LKAB Nät AB och LKAB Wassara AB. [2] Historik. 1642 hittades magnetit i Masugnsbyn LKAB börjar resan mot den digitala gruvan med IFS. Molnlösningen från IFS kommer att användas av över 4 000 anställda och partner och utgör ett viktigt led i LKAB:s historiska transformation. Med siktet inställt på koldioxidfri produktion år 2045 genomför den LKAB en av de största investeringarna i svensk historia

LKAB Malmtrafik AB har 233 anställda och gjorde ett resultat på 59 735 KSEK med omsättning 1 059 322 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -0,1 %. LKAB Malmtrafiks vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 7,6 % vilket ger LKAB Malmtrafik placeringen 222 485 i Sverige av totalt 665 384 aktiebolag LKAB Berg & Betong AB har 143 anställda och gjorde ett resultat på - med omsättning 1 120 856 KSEK under 2020. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -0,5 %. LKAB Berg & Betongs vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 0,0 % vilket ger LKAB Berg & Betong placeringen 313 121 i Sverige av totalt 665 384 aktiebolag LKAB Fastigheter AB, tidigare Fastighets AB Malmfälten, är ett dotterbolag till gruvföretaget LKAB och handhar de cirka 2 200 bostäder som LKAB äger. 14 relationer LKAB Fastigheter AB - Org.nummer: 556009-8849. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Om företaget och verksamheten LKAB Wassara är ett helägt dotterbolag till Gruvkoncernen LKAB med ca 60 anställda. Vi utvecklar, tillverkar och säljer unika vattendrivna borrsystem med hög prestanda för effektiv och miljövänlig borrning inom gruv- och anläggningsindustrin

LKAB:s dotterbolag Minelco byter nam

LKAB Mekaniska - Wikipedi

När myndigheten besökte LKAB Kimit, dotterbolag till gruvjätten LKAB, i början av september uppdagade de ett flertal brister. En pelarborrmaskin i verkstaden saknar bland annat ett ställbart avskärmningskydd för borr och chuck, vilket innebär en stor skaderisk för personalen om någon skulle komma i kontakt med en rörlig maskindel Dotterbolag LKAB Mekaniska AB, LKAB Kimit AB Magnus Sjöberg Grus & Kross AB Kyrkvägen 55, 862 33 Kvissleby Tel: 060-56 24 95 VD: Magnus Sjöberg Kontaktperson: Magnus Sjöberg info@msgk.se www.msgk.se. 9 MaserFrakt Anläggning AB Box 740, 781 27 Borlänge Tel: 0243-25 70 00 VD. LKAB har flera dotterbolag. Bland dem märks AB Statsgruvor som bryter sulfid- och volframmalm i Bergslagen, AB Forshammars Berg­verk som bryter industrimineral i Bergslagen och Dalsland samt Kimit AB samt tillverkar sprängämnen i Kiruna, Ett annat dotterbolag är Tuolluvaara Gruv AB som bedriver järnmalmsrörelse LKAB Malmtrafik AB, tidigare Malmtrafik i Kiruna aktiebolag (MTAB), är ett dotterbolag till gruvbolaget LKAB som via järnväg fraktar malmen från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik, samt även till SSAB:s masugn i Luleå

LKAB Berg & Betong AB LKAB Box 815, 981 28 Kiruna VD: Peter Söderman leif.krekula@lkab.com Leif Krekula www.lkabbergbetong.se Kontaktperson: Tel: 0771-760 200 Dotterbolag LKAB Mekaniska AB LKAB Kimit AB Magnus Sjöberg Grus & Kross AB Kyrkvägen 55, 862 33 Kvissleby VD: Magnus Sjöberg info@msgk.se Magnus Sjöberg www.msgk.se Kontaktperson. LKAB Wassara AB är ett helägt dotterbolag till Gruvkoncernen LKAB, med ca 50 anställda. Vi utvecklar, tillverkar och säljer vattendrivna borrhammare för användning inom anläggningsarbeten och gruvdrift. Vårt huvudkontor och produktionsanläggning är belägen i Huddinge, söder om Stockholm

LKAB väljer IFS som stöd i resan mot den digitala gruvan tor, jan 14, 2021 10:02 CET Stockholm, 14 januari 2021 - Med siktet inställt på koldioxidfri produktion år 2045 genomför den ledande gruv- och mineralkoncernen LKAB en av de största investeringarna i svensk historia LKAB levererar sina produkter till ståltillverkare för vidare förädling, bland annat till SSAB i Luleå. LKAB har åtta dotterbolag: LKAB Berg & Betong AB, LKAB Fastigheter AB, LKAB Kimit AB, LKAB Malmtrafik AB, LKAB Mekaniska AB, LKAB Minerals AB, LKAB Nät AB oc LKAB Wassara AB, tidigare G-drill, är ett svenskt tillverkningsföretag som utvecklar och tillverkar vattendrivna borrsystem. [2] [3] De är ett dotterbolag till LKAB.[4 19 relationer: Aktiebolag i Sverige, Allabolag.se, Dotterbolag, Förädling, Fiskefjord, Grönland, Gruvdrift, Industrimineral, Jan Moström, Järnmalm, LKAB, Luleå, Mineral, Nuuk, Olivin, Styrelseordförande, Svensk krona, Sverige, Verkställande direktör. Aktiebolag i Sverige. Aktiebolag i Sverige (förkortas AB) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att samtliga ägare. dotterbolag till LKAB. Trots att LKAB är ett statligt bolag är det dåligt med uppgifter till järnvägsentusiaster kring fordonsparken. Detta är ett försök till sammanställning över dragfordonen, där många frågetecken ännu återstår. Men uppdateringar är välkomna oc

Fordon för palladdning till LKAB. På uppdrag av LKAB:s dotterbolag KIMIT AB bygger Nybergs Mekaniska under våren 2010 ett laddfordon för palladdning av nedåtriktade borrhål. Produktionen av det nya laddfordonet sker samtidigt som LKAB planerar att öppna tre nya gruvor i Svappavaaraområdet. Det blir första gången på över 50 år som. LKAB Kimit AB LKAB Kimit AB är ett dotterbolag till LKAB som arbetar med sprängmedelstillverkning. Företaget utvecklar, tillverkar, lagerhåller, köper in, distribuerar explosiva varor samt utvecklar och tillverkar laddningsutrustning. Den största delen explosiva varor är egentillverkade produkter för att spränga berg inom gruvindustrin LKAB hade höga transportkostnader i förhållande till sina konkurrenter och man var angelägna om att få sköta godstrafiken i egen regi. 1993 fick man efter många turer överta trafikeringsrätten. Under några år fortsatte SJ och NSB som entreprenörer åt LKAB men 1996 togs trafiken helt över av LKAB:s dotterbolag Malmtrafik i. Dotterbolag LBC WETAB Holding Oltab LKAB Berg & Betong AB LKAB Tippvägen 5, 981 38 Kiruna VD: Peter Söderman leif.krekula@lkab.com Leif Krekula www.lkabbergbetong.se Kontaktperson: Tel: 0980-685 60, 070-394 32 00 Anläggning Kommun Unio Kiruna** Kiruna Dotterbolag LKAB Mekaniska AB LKAB Kimit AB Luleå Anders Lundgren från Malmberget har utsetts till ny vd för LKAB Minerals tyska bolag med placering i Essen. Han blir också inköpschef för LKAB Minerals globala organisation. 19 april 2015 kl 14:00. Anders Lundgren har arbetat på flera olika poster inom LKAB, senast som ansvarig för uppbyggnaden av LKAB:s dotterbolag LKAB Trading i.

LKAB Malmtrafik - från och med den 1 juli tar lkab

Omkring 5000 LKAB-anställda skulle ha fått sin lön under onsdagen. Men på grund av ett tekniskt fel så fördröjdes utbetalningen Efter det ska LKAB, Talga och Mitsui förhandla om ägarandelar och investeringar i ett möjligt samägt bolag för att realisera projektplanerna. Mitsui & Co. Europe Plc är ett helägt dotterbolag till Mitsui & Co, som är ett globalt handels och investeringsföretag, baserat i Japan

Från projektstarten 2018 har LKAB samarbetat med Easymining, ett dotterbolag till Ragn-Sells, för att utvärdera möjligheten att industrialisera deras patenterade teknik för utvinning av fosfor. Avtalet som har reglerat detta samarbete avslutas nu av LKAB Talga, Mitsui och LKAB har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring (Letter of Intent) med ambitionen att tillsammans realisera grafitbrytning i Vittangi och produktion av batterianoder, efter att genomförbarhetsstudien färdigställts 2021

Berggren & Bergman flyttar kulturbyggnader i Kiruna

LKAB Berg & Betong är ett helägt dotterbolag till LKAB. Vi grundades som ett familjeföretag 1961 under namnet KGS AB, Kiruna grus- och stenförädling. Vi är idag det ledande företaget i Norrbotten inom grus- och betongtillverkning, bergförstärkning, krossning och losshållning. Verksamheterna finns i huvudsak i Kiruna- och Gällivare. Gruvbolaget LKAB:s dotterbolag LKAB Minerals växer och ska fram till 2019 fördubbla sin omsättning från två till fyra miljarder kronor Dotterbolag LBC WETAB Holding Oltab LKAB Berg & Betong AB LKAB Tippvägen 5, 981 38 Kiruna VD: Peter Söderman leif.krekula@lkab.com Leif Krekula www.lkabbergbetong.se Kontaktperson: Tel: 0980-685 60, 070-394 32 00 Dotterbolag LKAB Mekaniska AB LKAB Kimit AB Magnus Sjöberg Grus & Kross AB Kyrkvägen 55, 862 33 Kvissleby VD: Magnus Sjöberg. Veidekkes dotterbolag Berggren & Bergman har tecknat avtal med LKAB för flytt av sju kulturbyggnader i Kiruna som en del av stadens samhällsomvandling. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en ordersumma på ca 120 MSEK

Berggren & Bergman, helägt dotterbolag till Veidekke, har fått i uppdrag av LKAB att utföra mark- och infrastrukturarbeten för 400 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde i anslutning till Kirunas nya centrum. Arbetet påbörjas i juli 2018 och beräknas vara klart i oktober 2019 LKAB är ett gruvföretag som bryter och förädlar järnmalm i Malmfälten. LKAB har två underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget och ett dagbrott i Svappavaara. LKAB:s verksamheter ovan jord är bl.a. förädlingsverken på ovannämnda tre orter. Utöver detta har LKAB dotterbolag bl.a. järnvägstransporter samt hamnverksamhet. LKAB äger äve LKAB Wassara AB Kontaktperson Magnus Hörman Sammanfattning LKAB Wassara AB, förkortat Wassara, är ett dotterbolag till det statligt ägda LKAB. Wassara utvecklar och tillverkar borrsystem som bland annat används för spränghålsborrning i LKAB:s gruvor. Borrtekniken som Wassara utvecklat använder sig av trycksatt vatten för att driva e

LKAB Nät - Wikipedi

LKAB Malmtrafik - Wikipedi

Om oss - LKAB Berg och Beton

LKAB Wassara - Wikipedi

Spotlight-listade Gigger Groups dotterbolag Happyr ingår strategiskt avtal med Workbuster, som uppges vara ett företag med ett av marknadens mest använda rekryteringsverktyg. Det framgår av ett pressmeddelande. Stäng Di Nyheter: IMF sänker sin globala tillväxtprognos.Skogsbolag faller efter. Med ny utrustning inom tryckluft och gas från Atlas Copco har LKAB sänkt sina energikostnader med 26.000 kWh/år och minskat sina koldioxidutsläpp med 22.000 kg/år. LKAB Mekaniska AB är ett till LKAB helägt dotterbolag. When LKAB was formed in 1890, and when settlement began, the site of the city was chosen carefully NCC:s dotterbolag Bergnäsets Ställningsmontage ska bygga ställningar åt LKAB under tre års tid, ett avtal värt cirka 100 miljoner kronor

Jobba hos ossLKABTillverkande industri