Home

Generaldirektör förordnande

Service catalog: Builders, Carpenters & Joiners, Fencers, Roofer

Search Property Documents Online Using Our Simple Form. Same Day Email Delivery. Title Register, Title Plan and Flood Risk Indicator Available for Any UK Property or Land Quick & Easy to Order Online + Fast Delivery. All UK Properties & Land. Order Today

Compare Local Tradespeople - Free, Easy Quotes on MyBuilde

  1. Ett chefsförordnande är ett tidsbegränsat uppdrag, oftast inom ramen för en tillsvidareanställning, det vill säga ett tillfälligt jobb som chef. Chefsförordnanden är vanligast inom offentlig sektor. För en generaldirektör eller chef för ett statligt bolag är chefsuppdraget oftast en tidsbegränsad anställning
  2. Regeringen har beslutat att förlänga Johan Carlsons förordnande som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till och med den 28 februari 2022. Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör år 2014 då Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman till Folkhälsomyndigheten
  3. Generaldirektör, GD eller gd, är en chefstitel som används inom den offentliga förvaltningen. I Sverige används titeln ofta när det gäller chefen för en central statlig förvaltningsmyndighet
  4. Johan Carlson får förnyat förtroende som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Regeringen har förlängt hans förordnande till 28 februari 2022, meddelar Regeringen. - Det känns bra att få vara med och bidra i det omfattande och betydelsefulla arbetet med folkhälsofrågorna i ytterligare en tid, säger Carlson som tjänar drygt 130.000 kronor i månaden
  5. Björn Risingers förordnande som generaldirektör för Naturvårdsverket löper till och med den 31 oktober 2021. Nu har regeringen beslutat att han får förtroendet att leda myndigheten i ytterligare tre år

Expert Advisors · Fast Respons

  1. En generaldirektör förordnas på sex år, med möjlighet till två omgångar av förlängning på vardera tre år. För att säkra deras oberoende i förhållande till regeringen kan de inte fråntas sin anställning som generaldirektör, bara förlora sin ställning som myndighetschef
  2. Förordnande experter har under hela utredningstiden varit f.d. generaldirektören Nils Gunnar Billinger, f.d. ämnesrådet Ingrid Carlberg, kanslirådet Ulrika Hall, chefsjuristen vid Arbetsgivar-verket Karl Pfeifer och f.d. departementsrådet Göran Rodin. Jur. och fil.kand. Kristina Ahlström var förordnad som utredningen
  3. Johan Carlson är 67 år och fick så sent som i november förra året förlängt förordnande som generaldirektör till och med den 31 oktober i år. Johan Carlson har varit Folkhälsomyndighetens generaldirektör sedan myndigheten skapades 2014
  4. Generaldirektör Göran Mårtensson. Göran Mårtensson är sedan den 1/3 2016 FMV:s generaldirektör. I sitt arbete som generaldirektör leder Göran myndighetens dagliga verksamhet. Han har tidigare varit chef för Artilleriregementet, Kristinehamns garnison och Markstridsskolan i Skövde och Kvarn

Hit skickas de sparkade generaldirektörerna. Uppdaterad 28 juli 2017. Publicerad 24 februari 2017. Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson är en i raden av direktörer och statliga chefer. 2. den som anställes som ersättare för en viss arbetstagare, även om anställningen -- i stället för att ges formen av ett vikariat -- ges formen av ett förordnande på en tjänst, 3. den som anställes enbart för att avarbeta tillfällig balans eller annars på grund av arbetsanhopning som kan beräknas bli övergående, om förordnandet avser högst sex månader Herman Sundqvist förordnande som generaldirektör går ut om fyra månader, i februari nästa år. På frågan om vad som händer sedan säger näringsministern att han inte vill spekulera om det.

Som generaldirektörer har de det yttersta ansvaret för en myndighet, ett arbete som innebär ett stort ansvar men som också kräver stor integritet mot regeringen som de verkar under. Regelverket kring de villkor som en generaldirektör verkar under är ovanligt generöst FI:s generaldirektör får förlängt förordnande. Regeringen har beslutat att förlänga Erik Thedéens anställning som generaldirektör och chef för Finansinspektionen med tre år. Det nuvarande förordnandet för Erik Thedéen löper till och med den 31 oktober 2021. Regeringen har i dag beslutat att förlänga hans anställning till och. Regeringen har förlängt Johan Carlsons förordnande som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till och med den 28 februari 2022. Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör år 2014 då Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman till Folkhälsomyndigheten Urban Hansson Brusewitz har en doktorsexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet. Han har varit budgetchef på Finansdepartementet (2009-2016) och dessförinnan prognoschef på Konjunkturinstitutet (2007-2008). Regeringen utser generaldirektörer för svenska myndigheter. Tjänsten som generaldirektör är ett förordnande som gäller i sex år Ingrid Katrina Petersson, född 1958 i Nye socken i nuvarande Vetlanda kommun, är en svensk ämbetsman och sedan 2013 generaldirektör för forskningsrådet Formas.. Biografi. Ingrid Petersson har examen från internationella ekonomlinjen vid Uppsala universitet 1982 och är sedan 1980-talet verksam inom svensk statsförvaltning.Under åren 2007 till 2012 arbetade hon inom läkemedelsindustrin

Dan Eliasson förordnades först som generaldirektör för MSB 5 mars 2018. Förordnandet förlängdes från och med nyårsdagen 2021 och skrevs på av näringsminister Ibrahim Baylan och inrikesminister Mikael Damberg den 2 juli i somras PANDEMI. Johan Carlson får förnyat förtroende som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Regeringen har förlängt hans förordnande till 28 februari 2022, meddelar Regeringen. - Det känns bra att få vara med och bidra i det omfattande och betydelsefulla arbetet med folkhälsofrågorna i ytterligare en tid, säger Carlson som tjänar drygt 130.000 kronor i månaden IAF är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som myndighetschef. Det innebär att det är generaldirektören som ansvarar för myndighetens arbete inför regeringen. Arbetet som generaldirektör är ett tidsbegränsat förordnande. Regeringen utsåg 2016 Peter Ekborg som generaldirektör för IAF för en period på sex år Thomas Pålsson tillträdde som generaldirektör för Statens servicecenter den 20 maj 2013. Nu har regeringen beslutat att förlänga hans förordnande fram till hans pensionering den 7 mars 2021. -Jag ser fram emot att ta nästa steg och fortsätta utveckla verksamheten, säger generaldirektör Thomas Pålsson Generaldirektör. Erik Thedéen är generaldirektör för FI sedan 21 oktober 2015. Han är också: Ordförande i Ioscos arbetsgrupp för hållbar finans (Task Force on Sustainable Finance). Iosco är den internationella organisationen för värdepapperstillsyn

Service catalog: Title Register, Title Plan, Conveyance Deed med mer

UK Land Register - Property Documents Onlin

Join Free Today & View Members Near You Or Across The UK. Find someone to laugh the day away with or cuddle on a cold winters morning Regeringen förlänger Janna Valiks förordnande som generaldirektör för E‑hälsomyndigheten. Förlängningen gäller till den 31 december 2021. - Jag är glad över att få fortsatt förtroende att leda E‑hälsomyndigheten och tillsammans med medarbetarna utveckla myndigheten under de kommande två åren, säger Janna Valik Tel: 0771-921 921. Hoppa till: Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon kommer att avsluta sitt chefsförordnande den 31 december 2021. - Det känns naturligt att ta det här steget nu och när jag väl fattat beslutet så ser jag fram emot en lite friare tillvaro med mer tid för familj och andra intressen, säger Lena Erixon Folkhälsomyndigheten söker ny chef. Söker ny generaldirektör. Den som är sugen på att leda 540 medarbetare och stå i händelsernas centrum kan nu söka jobbet som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. För en månad sedan förlängde regeringen Johan Carlsons förordnande som generaldirektör till den 31 oktober 2021 Generaldirektör Thomas Pålsson får förlängt förordnande som generaldirektör vid Statens servicecenter fram till hans pensionering den 7 mars 2021. Statens servicecenter tecknar nytt avtal med Visma Commerce för att fortsätta att leverera tjänster inom e-handel till statliga myndigheter

Chefer som hoppar av, protester från facken och en generaldirektör som har förorsakat myndigheten att missa en vinst på en halv miljard kronor. Ändå förlängde finansmarknadsminister Per Bolund (MP) generaldirektör Hans Lindblads förordnande. Nu kallar departementet till sig Lindblad för att få en fördjupad bild av situationen på Riksgälden Som generaldirektör kan han inte få sparken, förutsatt att han inte har begått lagbrott, utan flyttas i stället till regeringskansliet och den så kallade elefantkyrkogården. Så slantarna kommer att rassla in varje månad fram till den 31 december 2022, då hans förordnande löper ut Tjänsten som generaldirektör för Läkemedelsverket är utannonserad. Catarina Andersson Forsman slutar. Catarina Andersson Forsman avslutar sitt förordnande som generaldirektör för Läkemedelsverket i september och går då i pension. Hon tillträdde hösten 2014 som gd för myndigheten, med kontor i Uppsala och drygt 800 medarbetare Brandsma har varit generaldirektör för myndigheten sedan 2012 och fick så sent som i slutet av förra året sitt förordnande förlängt, även om han redan då funderade på att göra något annat, enligt myndigheten. Det politiskt sammansatta Riksbanksfullmäktige valde i enighet att förlänga Stefan Ingves förordnande som riksbankschef

Order Today - Official Ownership Documents

- Det är med stolthet som jag har tackat ja till att bli chef för Säkerhetspolisen. Att vara chef för Sveriges säkerhetstjänst är ett fantastiskt och samtidigt utmanande uppdrag i det säkerhetsläge vi befinner oss, säger Charlotte von Essen Herman Sundqvist förordnande som generaldirektör går ut om fyra månader, i februari nästa år. På frågan om vad som händer sedan säger näringsministern att han inte vill spekulera om.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg slutar, rapporterar Ekot. Sjöbergs förordnande löper ut i mars nästa år och hans uppdrag blir därefter inte förlängt. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) förnekar att Sjöbergs planer på att stänga ett stort antal av Arbetsförmedlingens kontor har påverkat beslutet trots att hon tidigare varit öppet kritisk mot förslaget Tre år till! Erik Thedéen får förlängt förordnande till 2024. • Erik Thedéen kommer enligt det nya förordnandet att sitta som generaldirektör för FI fram till den 31 oktober 2024. På torsdagen meddelades att Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen har fått förlängt förordnande av regeringen. Det innebär att Erik. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson får förlängt förtroende på sin post. Hans förordnande som generaldirektör och chef för myndigheten skulle egentligen ha löpt ut den.

Samtidigt har regeringen beslutat att förlänga nuvarande generaldirektör Elisabet Falemos förordnande i tre månader fram till att Anders Persson tillträder 1 augusti. Pressmeddelande på regeringens webbplats. För mer information kontakta. Fredrik Persson Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman Telefon 073. Han var tidigare generaldirektör för Smittskyddsinstitutet. Regeringen har beslutat att på nytt förlänga Johan Carlsons förordnande, från den 31 mars 2021 som tidigare var avtalat, till och med den 31 oktober 2021. - Jag har tackat ja till att kvarstå i tjänst till nästa höst Uppdraget som generaldirektör för Statens Fastighetsverk går till Björn Anderson, som sedan drygt ett år var tillförordnad på samma post. Han var tidigare chefsjurist vid SFV. Regeringen fattade beslutet om ett sexårigt förordnande som GD till och med juli 2020 nu på torsdagsmorgonen Johan Carlson, som i år har fyllt 67 år, blir kvar som generaldirektör på Folkhälsomyndigheten ännu ett tag. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande.Regeringen har tidigare förlängt förordnandet två gånger och gör det nu en tredje gång. Enligt det senaste beslutet går Johan Carlsons förordnande ut den 28 februari nästa år

Arbetsförmedlingens förra generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist har en månadslön på 142 400 kronor och ett år kvar på sitt förordnande. Hon kommer alltså att få ytterligare drygt 1. Åsa är länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm sedan den 1 september 2021. Åsa Ryding har arbetat tolv år på Länsstyrelsen i Stockholm, senast som avdelningschef på avdelningen för samhällsbyggnad. Hon har tidigare varit chef för rättsavdelningen, tillförordnad länsöverdirektör och tillförordnad landshövding Lyssna. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar sitt uppdrag för myndigheten när hans förordnande går ut i mars. - Mitt sexåriga förordnade tar slut i mars nästa år och regeringens bedömning är att det krävs mer än tre år att driva och implementera de omfattande förändringarna som januariavtalet innebär

Generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen i

Generaldirektör är Jan-Olov Lind och efter att affären uppdagades förlängde du hans förordnande, han ska alltså fortsätta ytterligare sex år. Varför gjorde du det? Det är hela regeringen och tillsätter och beslutar om generaldirektör. Det var väl du som föreslog detta och beslutade tillsammans med de andra, varför gjorde ni det Regeringen har i dag beviljat Erik Brandsma entledigande från tjänsten som generaldirektör för Energimyndigheten. Zofia Lublin, chef för Energimyndigheten analysavdelning, kliver in som tillförordnad generaldirektör under rekryteringen av ny.. Christina Malm är sedan 2015 generaldirektör vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Innan sin nuvarande position var hon under sju år överdirektör vid Försvarets radioanstalt (FRA). Dessförinnan var hon ställföreträdande generaldirektör vid Internationella programkontoret för utbildningsområdet, ekonomidirektör vid Sjöfartsverket samt ekonomidirektör och analytiker på FOI Regeringen har fattat beslut om att förlänga hans förordnande med två år. Det betyder att Dan Eliasson blir kvar som MSB:s generaldirektör till och med utgången av 2022 Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson lämnar sin tjänst vid årsskiftet. Hans sexåriga förordnande förlängs därmed med tre månader. Det rapporterar Fastighetsnytt

Chefsförordnande Ledarn

Livsmedelsverkets gd: Jag bävar inte för beslut. Sedd av 597. Motstånd vid förändringar är naturligt. Men som chef får du inte ägna för mycket tid åt skeptikerna, säger generaldirektören Annica Sohlström. Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016 Johan Carlssons förordnande går ut den sista oktober. Foto: Magnus Hallgren. Regeringen lade på söndagen ut en annons om att den söker en ny generaldirektör och chef till. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon kommer att avsluta sitt chefsförordnande vid årsskiftet. Lena Erixon har meddelat att hon kommer att lämna sitt förordnande som generaldirektör för Trafikverket. - Det känns naturligt att ta det här steget nu och när jag väl fattat beslutet så ser jag fram emot en lite friare tillvaro med. 2019-05-23. Regeringen har idag fattat beslut om nya ledamöter till Formas forskarråd. De nya ledamöterna är: Helena Bjarnegård, riksarkitekt. Christina Nordin, generaldirektör, Jordbruksverket. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH. Nuvarande ledamot Lovisa Hagberg, Världsnaturfonden WWF, får förnyat förordnande Nina Cromnier fortsätter som generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Regeringen har beslutat att förlänga Nina Cromniers förordnande som generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Det nya förordnandet gäller från den 1 september 2016 till den 31 augusti 2019. - Det känns bra att jag har regeringens fortsatta förtroende

Folkhälsomyndighetens generaldirektör får förlängt förordnand

Hans förordnande som generaldirektör löper på sex år. Idag gav han besked att alla som sökte asyl under 2015 och 2016 ska få sina beslut senast under det här året Generaldirektörer är oavsättliga chefer för statliga myndigheter. När de utses får de vanligtvis ett förordnande på sex år, som sedan kan förlängas med tre plus tre år. En generaldirektör som lämnar sitt uppdrag i förtid blir generaldirektör i regeringskansliet tills förordnandet går ut Trafikverkets generaldirektör slutar. Lena Erixon lämnar Trafikverket vid årsskiftet. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon kommer att avsluta sitt chefsförordnande vid årsskiftet. Lena Erixon har meddelat att hon kommer att lämna sitt förordnande som generaldirektör för Trafikverket. - Det känns naturligt att ta det här.

Hans nuvarande förordnande som generaldirektör och chef för FHM löper till och med den 31 mars 2021. Regeringen har beslutat att förlänga hans anställning till och med den 31 oktober 2021, skriver regeringen. Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör år 2014 då Smittskyddsinstitutet,. 2002 blev hon generaldirektör för SGI, Statens geotekniska institut. Året därpå, 2003, återvände hon till SMHI som generaldirektör med ett förordnande på sex år. 2009-2015 generaldirektör för Naturvårdsverket. 2015 tillträdde Maria Ågren som generaldirektör för Transportstyrelsen och tvingades lämna uppdraget i januari 2017 Folkhälsomyndighetens generaldirektör får förlängt förordnande. Regeringen har beslutat att förlänga Johan Carlsons förordnande som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till och med den 28 februari 2022. Läs mer. 2021-08-20 2021-08-20. COVID-19. Regeringen Samtidigt har regeringen beslutat att förlänga nuvarande generaldirektör Elisabet Falemos förordnande i tre månader fram till att Anders Persson tillträder 1 augusti. Tack för din anmälan. Nu följer du vad som händer i branschen genom att få Branschaktuellt:s kostnadsfria nyhetsbrev Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör år 2014 då Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman till Folkhälsomyndigheten. Han var tidigare generaldirektör för Smittskyddsinstitutet. Regeringen har beslutat att på nytt förlänga Johan Carlsons förordnande, från den 31 oktober 2021, som tidigare var avtalat, till och med.

Generaldirektör - Wikipedi

Video:

Ethel Forsberg har den 12 juni 2019 begärt entledigande som generaldirektör och chef för Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Anledningen till beslutet är privat. Ethel Forsbergs avsikt är att avsluta sitt förordnande senast den 31 mars 2020. Detta innebär att förordnandet förkortas med ett år. Ethel Forsberg På en myndighet (liksom på andra ställen) måste det alltid finnas en tjänst där övergripande beslut tas, och beslutsvägarna når sin ände. T.ex. en generaldirektör (GD). Denna har förordnande till en viss tidpunkt För en generaldirektör eller chef för ett statligt bolag är chefsuppdraget oftast en tidsbegränsad anställning. Chefsförordnande och tillsvidareanställning. Ett förordnande gäller under den tidsperiod som ni har avtalat om, och kan normalt inte avslutas i förtid

Generaldirektör får förlängt förordnande - Jakt & Jägar

13 kandidater tävlar om att bli gd på Folkhälsomyndigheten. I höst går Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson i pension och just nu pågår rekryteringen av hans efterträdare. Totalt har 13 personer sökt posten, rapporterar Dagens Nyheter. Joakim Andersson

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson är en i raden av direktörer och statliga chefer som petats från sina - Statliga chefer anställs med ett förordnande på ett visst antal år Regelverket kring de villkor som en generaldirektör verkar under är ovanligt generöst. Att de har en bra lön, idag mellan 65 400 och 144 000 kronor i månaden, Den med längst förordnande idag har 75 000 kronor i månaden fram till den 31 januari 2015 Generaldirektör, GD eller gd, är en chefstitel som används inom den offentliga förvaltningen. [1] I Sverige används titeln ofta när det gäller chefen för en central statlig förvaltningsmyndighet. [1] Tidigare var det få som bar titeln, 1865 var det enbart sju, men i samband med centralförvaltningens utökning har titelns användning ökat avsevärt. [1 Publicerat 20 augusti 2021. Regeringen har förlängt Johan Carlsons förordnande som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till och med den 28 februari 2022. Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör år 2014 då Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman till.

Förlängt förordnande för Skatteverkets generaldirektör. Regeringen har idag beslutat att förlänga Ingemar Hanssons förordnande som generaldirektör och chef för Skatteverket. Förlängningen gäller till den 31 augusti 2018. Ingemar Hansson har varit Skatteverkets generaldirektör sedan den 17 februari 2010 Debatten om Dan Eliassons framtid på MSB har blossat upp efter Expressens avslöjande om hans resa till Las Palmas. Under tiden Dan Eliasson befann sig på Kanarieöarna Från 1 januari i år förlängdes hans förordnande som generaldirektör vid MSB Arbetet som generaldirektör är ett tidsbegränsat förordnande. Regeringen utsåg 2016 Peter Ekborg som generaldirektör för IAF för en period på sex år. Peter Ekborg var tidigare avdelningschef och biträdande generaldirektör vid Skolinspektionen. Han har tidigare varit undervisningsråd på Skolverket samt rektor vid olika kommunala.

Dan Eliassons okända fallskärm – kan lösa ut 3,8 miljonerJordbruksverkets nya generaldirektör utses i dag | ATLGd Thomas Pålsson får förlängt förordnande - StatensFolkhälsomyndighetens generaldirektör får förlängt | FriaTransportstyrelsens sparkade generaldirektör tar strid omKustbevakningens generaldirektör säger upp sig | SVT Nyheter